Veckopoeten: I öster stiger solen opp

Veckopoeten tänkte skriva något om samtalsämnet för dagen, men kunde inte göra det bättre och mer aktuellt än fyra bortglömda verser, nr 7 till  och med 10, på den välkända psalmen ”I öster stiger solen opp”.

Njut av det gamla svenska språket, hälsar Veckopoeten.

(I öster stiger solen opp Och sprider
guld på sky. Hon stiger över bergets
topp, Bestrålar stad och by.)

7. Vår överhet Med trofasthet Vi dig ock nu
befalle: Giv henne ro Och låt oss bo I frid och
hugnad alle.


8. Låt vattunöd Och ond bråd död, Krig, pest
och hunger vika Från detta land. Räck
fadershand Till fattiga och rika.


9. Giv allom nåd Och goda råd, Som land och
stad regera, Att allt går rätt Och på ett sätt,
Som länder till din ära.


10. Hjälp var för sig Så kristelig Sitt kall på
jorden sköta, Att vi också Varandra må I
himlens glädje möta.