Amanda Wollstad: Sluta sälja ut vår säkerhet

Det kinesiska bolaget Nuctech – med starka kopplingar till den kinesiska staten och kinesisk militär, som redan är svartlistade i USA av säkerhetsskäl – vinner upphandlingen för att ta över drift och utveckling av säkerhetskontrontrollen på Arlanda. Det låter som ett dåligt skämt, eller en nyhet från kring millennieskiftet, när historien var slut och demokratin på väg att segra. Innan vi förstod att hotet från totalitära stater lever kvar i högsta välmåga.

Men det är en alldeles riktig nyhet från veckan som gått. Kontraktet skrevs på i tisdags.

De vann för att de lämnade bästa anbudet helt enkelt berättade Annika Balazs, chef för strategiskt inköp på Swedavia. Bäst kvalitet och pris.

I andra Europiska länder anklagas bolaget för att prisdumpa genom att lägga sig 30 till 50 procent under konkurrenterna. Priser som gör det svårt att tjäna pengar på kontrakten. Kanske kan det finnas annat som lockar, till exempel att ta sig in i grundläggande säkerhetsinfrastruktur på strategiskt intressanta marknader?  

Håkan Jansson, chef för entreprenadinköp på Swedavia, svarar på en direkt fråga att han ”utgår” ifrån att en säkerhetskontroll har genomförts.

Frågan är vad som skulle vara värre, om det statligt ägda bolaget helt enkelt missade att följa upp säkerhetsaspekten när man upphandlade säkerhetskontroll till landets största flygplats, eller om man med berått mod gick vidare med en kandidat som har nära band till en fientlig stats militär.

Diskussionen om vikten av att säkra grundläggande infrastruktur har pågått i många år, och Kina är ett av de länder som upprepade gånger pekats ut som ett av de största underrättelsehoten mot Sverige. Kinesiska bolag i allmänhet är, oavsett var de är verksamma, skyldiga att lämna uppgifter till den kinesiska underrättelsetjänsten. Mot den bakgrunden bör det diskuteras om kinesiska bolag över huvud taget ska kunna delta i upphandlingar om drift och utveckling av system som är av särskild vikt för Sveriges rikes säkerhet.

I Danmark varnar Politiets Efterretningstjeneste (PET), den danska motsvarigheten till SÄPO, för användningen av kinesiska kameror vid övervakning av offentliga platser. Man vill att hundratals kameror i bland annat Köpenhamn ska gås igenom. På andra håll i Europa har kameror från KIna med ansiktsigenkänningsteknik används, I Italien har det fastställts att en övervakningskamera i drift skickade information till en kinesisk IP-adress. Det är lätt att bygga in bakdörrar i övervakningsteknik om intresset finns, och Kina hymlar inte om sin breda underrättelseinsamling.

Diskussionerna kring hur man lagstiftar bort hotet från aggressiva utländska anbud pågår, viss lagstiftning finns på plats sedan Huawei försökte ta över delar av det svenska 5G-nätet 2019 och diskussioner om skärpningar pågår. Men det är egentligen inte lagstiftningen som är problemet. Det går redan idag utmärkt att sätta upp olika kriterier gällande till exempel säkerhet vid en upphandling och granska anbuden ur nationellt säkerhetsperspektiv.

Problemet är den gränslösa naiviteten. När inte ens ett statligt bolag med ansvar för grundläggande infrastruktur begriper att ett orimligt lågt bud från ett bolag med direkta kopplingar till kommunistregimen inte kan accepteras enbart på grund av sitt pris är vi illa ute.

Sverige och svenska intressen är hotade. För att kunna skydda oss måste vi först inse det. Rikets säkerhet får inte upphandlas.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift