Veckopoeten: Begåvningens gränser

”Visst finns det begåvade människor.
Och obegåvade.”

Hörde jag rätt? undrade husfilosofen.
Att säga så är mycket obegåvat.

Det finns så många slag av begåvning.
Mozart var kanske ingen lysande talare,
Men ett musikaliskt geni.

En skicklig hantverkare kan sin sak, utan att kunna många språk.
En språkprofessor kan ha svårt med muttrar och skruvar.

Säg alltså inte att någon är begåvad,
Men gärna att någon har en viss begåvning.

Veckopoeten