Veckans siffra

48-46

Mitt Romneys ledning över president Obama bland registrerade väljare, enligt förra veckans Gallup.