Veckans siffra

47 – 47

Eva Cooper, författare till boken ”Myten om det andra könet” (Timbro) påpekar att lika många kvinnor röstade på alliansen som på de rödgröna (SvD Brännpunkt 8/3)