Veckans ord

Vår uppgörelse med Stasiarvet har bara just börjat.”

Streckare om Birgitta Almgrens Stasibok i Svenska Dagbladet (24/10).