Veckans ord

Alla våra latinska villfarelser och dumheter har koncentrerats i en person.”

Mauricio Rojas sammanfattar vid ett Axesseminarium påvens befrielseteologi.