Suhonen svarar
Som Karin Sjövall läser recensioner

I en artikel kring min recension i Aftonbladet av Erik Palms bok Caremaskandalen påstår Timbros Karin Svanborg-Sjövall i Svensk Tidskrift att jag skrivit att Carema är samma sak som Gulag. Det har jag emellertid inte gjort, skriver Daniel Suhonen i en replik till Karin Svanborg-Sjövall artikel Suhonens myter om välfärden.

Jag drog en parallell mellan avslöjandet av det nät av systematisk underbemanning som existerar på en rad svenska riskkapitaldrivna äldreboenden och det nät av människoförnedring som avslöjades av författaren Aleksandr Solzjenitsyn.

Jag står för denna liknelse. Palms avslöjande visade upp ett systemfel de allra flesta inte kände till innan avslöjandena. Om man på grund av ekonomiska drivkrafter drar ner omsorgen av försvagade åldringar så att liggsår och annan vanvård förekommer eller dödsfall inträder så är det en djup cynism som ligger bakom.

Jag ställer högre krav på svensk äldreomsorgs människosyn än den korrupta och paranoida kommunistregimen i Sovjet.

Därför är det beklagligt att svensk höger så ofta hemfaller åt en nyliberalt färgad dumhet och cynism som inte sällan är mycket lik just svenska kommunisters blinda försvar av övergrepp och demokratiunderskott i olika diktaturer. För dem verkar den rena ideologin vara allt, verkligheten vari vi alla vistas i, intet. Jag känner mig djupt främmande för denna renläriga marknadsideologi som verkar genomsyra Timbros verksamhet på ett närmast religiöst sätt.

Det dog miljontals människor i kommunistsystemets diktatur. Men om vi i välståndets och demokratins Sverige har konstruerat ett system så att en enda åldring eller patient avlider av systematisk underbemanning orsakat av vinsthunger så tycker jag att det räcker för att avveckla hela detta system! Då är det i sin egen rätt ett djupt omänskligt system. Erik palms djupt seriösa och trovärdiga bok visar att det befinner sig på det sättet.

Precis som i detta system så visar Palm hur man i de riskkapitaldrivna vårdkedjorna skapar incitament för personal på mellanchefsnivå att dra ner på personaltätheten – vilket är det samma som kvaliteten. Jag tycker detta är djupt cyniskt.

För allt som talar emot att riskkapitalister med fyra fem års horisont ska driva personalintensiv vård, omsorg och utbildning, det avvisas med att det också finns problem i den offentliga vården. Självklart finns det brister även där. Men systematiska brister i vinstdriven vård kan aldrig vara berättigade för det. Precis som det fanns brister i demokratin även i de västliga demokratierna medan Sovjet fanns. Men då som nu gäller det att se igenom enskildheter och syna systemen. Det avstår tydligen Karin Svanborg-Sjövall från.

Att stoppa vinsthungriga storkoncerners fria dragningsrätt har inget med valfriheten att göra. Det är dock Timbros huvudlinje: ”Rör ni vinsterna så försvinner valfriheten”. Men det är ju nonsens. massor av alternativ finns kvar, även massor med seriösa privata aktörer – men utan storbolagens och riskkapitalbolagens profitnivåer.

Det är inte undra på att Timbro blir allt mer isolerade och tvingas skrika högre när nu vinden vänt efter trettio år.

Daniel Suhonen är chef för Katalys institut för facklig idéutveckling, socialdemokratisk författare och debattör.