Veckans ord

Finska skrikkören på Södra teatern”

Språkröret avslöjar en kulturupplevelse som betytt mycket (Axess 2/10)