Veckan som gick

Snart är framtiden här. Och i den kan luftskepp och badbyxor bli de främsta medlen för att uppnå de ambitiösa energibesparingsmål som politikerna satt upp.

Sedan några dagar är bara två av Japans 54 kärnreaktorer i drift. Därmed har närmare en tredjedel av landets energiförsörjning stängts på ett år. I stället för kärnkraft eldas det nu för fullt i gamla olje- och gaseldade kraftverk.

Men kärnkraftsstoppet har även fört något gott med sig, rapporterar SVT entusiastiskt. Japanerna har hittat nya, kreativa sätt att spara el. Under varma sommardagar på luftkonditionerade kontor som annars skulle sluka el har de fiffiga japanerna bestämt sig för att lämna slipsen hemma. Genom att knäppa upp skjortorna har landet lyckats sänka sin energiförbrukning med 10 procent.

Någon borde räkna på hur mycket ytterligare som kan sparas om yllekostymerna ersätts med badbyxor.

I Sverige där problemet snarast är det omvända blir ett första steg att byta ut slipsen mot halsduk. Det brukar ju dessutom hävdas att nittio procent av kroppsvärmen förloras via huvudet. Med rejäla mössor skulle med andra ord den svenska tjänstesektorn kunna minska sin energikonsumtion till nära noll.

För resterande kilowattimmar presenterades en innovativ lösning under den energikonferens som Energimyndigheten anordnade i Göteborg i veckan. Sol, vind och vatten är som bekant framtidens melodi. Problemet är bara att vi människor haft en tendens att placera våra städer betryggande avstånd från de allra blåsigaste och soligaste områdena. Därmed uppstår också svårigheter när kraftverken ska byggas, långt från bebodda trakter.

Men rapporten ”Luftskeppens återkomst” som Energimyndigheten har låtit ta fram visar på lösningen. I framtiden, närmare bestämt år 2050, kommer vindkraftverk att färdigmonteras för att därefter i full skala transporteras till blåsigare trakter med hjälp av Hindenburgs efterföljare.

Utöver dataspel och fantasylitteratur är det sannolikt att rapporten inspirerats av den motion som två vänsterpartister lade vid partiets kongress för ett par år sedan om att en statlig satsning på luftskepp borde genomföras. I debattartikeln ”Vi får inte glömma luftskeppen, Ohly” uppmanade Robert Zackrisson partiledaren att ta idén på allvar. På Trinidad och Tobago används nämligen luftskepp som ett led i polisens brottsbekämpning.

”Med statliga investeringar i form av ett bolag och ytterligare forskning för att fila bort skavankerna kan luftskeppen i stor skala ersätta flyget och erbjuda ett klimatvänligt alternativ för företag och resenärer. ”Allt som krävs är lite mod från våra beslutsfattare. Eller som Zackrisson uttryckte det:

”Det handlar bara om politisk vilja, inte om vad som bedöms politiskt ”realistiskt”!”