Svensk Tidskrift märker ord: vinnare utsedd

I januari inledde vi serien Svensk Tidskrift märker ord. Korta reflektioner över begrepp som på olika sätt används slarvigt eller på ett märkligt sätt i den politiska debatten. Syftet har varit att uppmärksamma ordens makt och vilken betydelse det har vad man säger. Läsekretsen bjöds in och bland de bidrag som har inkommit har redaktionen utsett ett vinnande ord.

Bengt Olof Dike har uppmärksammat ordet rättvisa, ett begrepp vars betydelse för den politiska debatten är svår att överskatta.

RÄTTVISA Flitigt brukat ord i debatten, manifesterande dess uttalares – enskilt av hög partiföreträdare eller kollektivt i partiets namn – syfte att monopolisera den goda och rätta politiken och därmed stämpla motståndarens åsikt såsom närmast usel och djupt orättvis.

Effektfaktor – genom åren alltmer begränsad.

För sitt bidrag får Bengt Olof Svensk Tidskrifts jubileumsskrift Texter i tiden.

Även om tävlingen är avslutad tar vi gärna emot fler förslag på ord vars politiska användning är värd att uppmärksamma, mejla red@svensktidskrift.se.

Läs bidragen i serien här:
TRYGGHET
LYSSNA IN
RÄTTVISA
POLICY
UTFÖRSÄLJNING
SAMHÄLLET