Veckan som gick

Kommersialiseringen av vädret är bekymmersam, den förvrider perspektiven. En alldeles normal vinter – som nu – säljer inga lösnummer utan måste i medierna förvandlas till något dramatiskt.

Så har svenska språket begåvats med ett nytt ord för detta ändamål: Snökanon. Ordet gör sig på löpsedlarna, till skillnad från rubriker som ”Det snöar igen” eller ”Några grader kallare”. Små barn skräms med tv-inslag att det är minus 44 i Träskjokk, där det inte bor någon och björnarna redan gått och lagt sig.

Förr i världen var det ingen nyhet att snön föll i februari och temperaturen med den. Is var en vanlig företeelse även utanför cocktailglasen. Några centimeter snö på vägarna kallades inte ”kaos” med åtföljande hysteri och folkstormar.

Visst gör det ont när lårbenshalsar brister, men det måste vara hjärntvätten om ”global warming” som gör folk och medier nervösa. Vintern var ju avskaffad, i teorin.

Det kanske har med brustna förväntningar att göra. Som när det kom som en överraskning för många att biltillverkaren Saab hade puttrat färdigt. Att företaget aldrig hade gått med vinst i modern tid var ett faktum som länge förträngdes bakom ett mantra om vilken utomordentlig produkt den svenska ingenjörskonsten hade frambringat.

Det nya Saab heter Astra Zeneca. Allmän förvåning präglade kommentarerna till flytten av forskning utomlands medan förklaringen kom i skymundan – att Södertälje inte hade varit något Silicon Valley för pillertrillare. Trots många miljarder i så kallade satsningar hade det inte blivit några nya kassakor efter Losec. Konstigt, Sverige som är så hajtäck.

Hur det står till med hajtäck i Sverige belyses av siffror bortom mytbilden. Om någon brytt sig om att kolla med Näringslivets mediaservice hade en annan bild framträtt, till exempel att under det nya årtusendet har högteknologiska produkters andel av svensk export sjunkit, liksom vår andel av de avancerade jobben i EU. Tillväxten av FoU-personal och antal forskare har varit sämre i Sverige än i något annat nordiskt land, och sämre än i de flesta europeiska länder. Liksom Sveriges andel av världshandeln med högteknologiska varor:

Det är inte så att svälten står för dörren; så dramatiska är inte siffrorna. Det är en del av problemet, att den långsamma förändringen inte går att göra rubriker av. Förrän båset är tomt och mjölkkon sökt sig till grönare beten. Det är väl snökanonens fel.