Svensk Tidskrift märker ord

REFORMUTRYMME En falsk synonym till budgetutrymme. Om man uppfattar att reformer med nödvändighet innebär kostnadskrävande satsningar, betyder en trång budget att möjligheten till politiskt förbättringsarbete försvinner. För den som däremot fokuserar på välfungerande institutioner istället för julklappsutdelning och inte mäter viktiga reformer i miljarder kronor, tar ”reformutrymmet” aldrig slut.
Användning:

”Reformutrymmet är ytterst begränsat” – Anders Borg

Passiviseringsfaktor: akut.