Varning för statliga insatser i Lund

Sony Mobile i Lund förlorar 1000 arbetsplatser. Visst är det en krissignal när företag drar ner, men statliga initiativ för att skapa kluster och liknande riskerar att göra saken ännu värre.

I veckan kom beskedet att 1000 arbetsplatser ska bort från Sony Mobile i Lund. Att det skulle bli besparingar i Lund var inte oväntat men neddragningen blev större än vad de flesta kanske hade trott. För de som nu drabbas är det naturligtvis ett mycket tråkigt besked men sannolikt är möjligheterna mycket goda att hitta nya jobb. Det handlar om eftertraktade kompetenser som många andra företag nu tävlar om att rekrytera.

Direkt efter beskedet startade dock en helt annan tävling. I media tävlar nu politiker om att efterlysa krafttag och politiska initiativ. Politiker träffas i olika ”högnivågrupper” för att diskutera åtgärder.

Det finns därför anledning att komma med en varning och ett råd. När bilindustrin drabbades av kraftigt minskad efterfrågan gjordes särskilda insatser. Förra månaden kom en utvärdering från Riksrevisionen av en av dessa åtgärder; ”Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars” (Riksrevisionen 2015:1). I denna konstateras att ”Granskningens övergripande slutsats är att statens insatser i samband med varslen vid Volvo Personvagnar har haft negativ effekt på återgången till arbete för berörda personer jämfört med andra varslade i Sverige under samma tidsperiod.”

De som nu ropar efter åtgärder bör ta detta ad notam, inte minst de som tycker att Skåne behandlas mer styvmoderligt än Stockholm. Statliga insatser kan förvärra och ha en konserverande inverkan genom att låsa in kompetens. Ronald Reagan varnade för de farligaste nio orden på engelska: ”I’m from the Government, and I’m here to help.”

Visst är det en krissignal när företag drar ner. Men politiskt fokus bör läggas på att stärka konkurrenskraften; förbättra utbildningssystem, forskning och skatteregler. Inte skapa nya kluster eller försöka hitta nya affärsidéer inom samma branscher.

mobil_2015Det som alla glömmer är att det som skapade förutsättningarna för mobiltelefonerna från Lund var avregleringen av telemarknaden. Det fanns klumpiga mobiltelefoner sedan 1950-talet men med monopol fanns ingen press på smartare produkter. På den nordiska mobiltelemarknaden fick kunderna möjlighet att själva välja mobiltelefon vilket gav företagen här några års försprång med att ta fram konkurrenskraftigare produkter. Konkurrensen tvingade företag som tidigare bara jobbat med stora upphandlingar till nationella telemonopol att börja anpassa sig till konsumenter. Ironiskt nog är vinnarna på marknaden, Samsung och Apple, två företag som från start arbetat med konsumentmarknader.

Att öppna monopolmarknader för konkurrens är således nästan som att skapa nya naturresurser att utvinna. Istället för att skapa ännu fler klustersatsningar, regionala fokusområden bör regeringens innovationsråd, den kommande industrikanslern, det regionala FIRS med flera skattebetalda enheter enas om att öppna upp nya områden för konkurrens – och ge plats för nya produkter och tjänster. anders_ydstedtPolitiker kan göra skillnad men inte alltid på det sätt de själva helst tänker sig. Låt entreprenörerna stå för idéerna.

Anders Ydstedt är rådgivare till företag och organisationer och styrelseordförande för Svensk Tidskrift.