Varför den radikala högern bör vara redo för Hillary

I Demokraternas läger finns redan en person i klar ledning inför presidentvalet 2016: Hillary Clinton med super-PAC:en “Ready for Hillary” i ryggen. Isabella Carneström Edman och Alfred Askeljung förklarar varför de är Swedes for Hillary.

Som två av upphovsmännen till facebooksidan “Swedes for Hillary” vill vi slå ett slag för den amerikanska politikens relevans. Vi vill också förklara varför det för oss som aktiva centerpartister tydligt placerade till höger på den klassiska politiska skalan är självklart att vilja se Hillary Clinton som USAs nästa president.

Hillary Clinton är en av USAs mest erfarna politiker. Efter att ha varit first lady, senator och utrikesminister har hon den bakgrund och kunskap om kongressen som krävs för att inte hamna i de politiska låsningar som präglat Barack Obamas presidentskap. Skandalerna runt Lewinsky-affären och terrorattacken i Benghazi gör gällande att Clinton som president inte kommer att fastna i mediaskandaler eller annat som kommer att störa det politiska arbetet. De kontinuerliga släppen av interna dokument från deras tid i Vita Huset visar att det finns en tydlig medvetenhet om behovet av att vädra gamla skandaler innan valet. Att ha Bill Clinton som “first man” kommer också att vara en tillgång som ingen tidigare president har haft. I en undersökning från NBC News och Wall Street Journal så är Bill Clinton den mest omtyckta offentliga personen efter påven, Hillary kommer talande nog trea i den undersökningen.

Hillary Clinton är alltså unikt lämpad för att ta sig an USAs problem med en enorm statsskuld, ett socialförsäkringssystem i akut behov av reformer och en omvärld som verkar bli alltmer politiskt instabil. Clintons uttalanden i samband med Krimkrisen gör gällande att hon kommer att vara en mer interventionistisk och utrikespolitiskt aktiv president än vad Obama har varit. Detta kommer att behövas för att ha någon möjlighet att få slut på de konflikter och inbördeskrig som råder i världen.

Frihetsvänner kan fråga sig varför vi inte uppmanar människor att istället stödja någon frihetlig republikansk presidentkandidat. Vid en närmare titt så är det tydligt att det republikanska partiets medlemmar är benhårt konservativa, de få frihetliga republikaner som finns har en obetydlig chans att faktiskt bli valda. Dessutom för många företrädare ett hårdnackat motstånd mot lika rättigheter för HBTQ-personer och en misogyn retorik om aborträtt och rättskydd vid våldtäkt. Dessa ställningstaganden är kanske relevanta i en amerikansk kontext men knappast något som en liberal i klassisk bemärkelse kan försvara eller på något sätt ursäkta. Det säger sig självt att det är orimligt att stödja en rörelse som inte aktivt arbetar mot detta. Den liberala rörelsen i Sverige kan inte låta sig bli fjättrad vid konservativt bagage eller lurad till att acceptera förtryck, kulturrelativism eller legitimera begränsad invandring.

Mer relevant är Demokraternas historiska omvändning bort från slavägarparadigmet och socialkonservatismen till en modern toleranspolitik. Den långsamma omläggningen av kriget mot droger, det ökade stödet för HBTQ-rättigheter och kampen för bibehållen aborträtt är alla, främst sociala, frihets- och rättighetsfrågor som nästan uteslutande drivs politiskt av Demokraterna. Ekonomisk frihet och social frihet är båda vitala för ett fungerande samhälle. En minskning av den ekonomiska friheten via omfördelning kan skapa möjligheter för flera och accepteras av nästan alla människor. En frånvaro av social frihet är dock förtryck som inte åtföljs av någonting positivt.

Att stödja en politisk kamp för ökad frihet på det sociala planet är något som är självklart för oss som liberaler. En demokratisk president drar inte bara med sig väljare till den agendan utan skapar också politiska möjligheter att agera för dessa. Det är ytterst talande att utpräglade mittendemokrater som Kaliforniens viceguvernör Gavin Newsom kämpat för homoäktenskap och legalisering av marijuana. Tillsammans med dessa är universell sjukvård, rätt till abort och ickediskriminering i en amerikansk kontext utpräglad vänsterpolitik, men närmast självklara för en svensk liberal.

Miljöfrågan skall inte heller förglömmas. USA har fortfarande större utsläpp per capita än något av EU-länderna. Ska någon form av globala åtgärder mot utsläppen och miljöförstöringarna komma på plats så är det tack vare ett USA som kan leda och knuffa resten av världen till att minska sina utsläpp. Ett exempel på USA:s miljöpolitiska kraft som flaggskepp är det haveri som Kyotoprotokollet visade sig bli, mycket på grund av att kongressen vägrade ratificera det vilket gav andra stater grund att inte heller de ta protokollet på allvar. Clintons engagemang för miljöåtgärder och handel med utsläppsrätter bådar gott för en miljövänligare amerikansk politik.

Den väg som USA 2016 väljer att gå kommer att påverka världen mer än vad något annat land gör. Det kommer att vara av enormt vikt att den amerikanska administrationen kan hantera de problem som väntar inte bara USA utan också resten av världen. Därför behövs en erfaren president och en erfaren ledning. Exemplen som USA sätter för världen via kultur, lagstiftning och sina representanter är stora. Aktiviteter inom FN-systemet bygger mycket på USAs politiska prioriteringar.

Alfred-AskeljungAtt världens mäktigaste människa blir en kvinna kommer kanske inte göra skillnad över en natt, men för de kvinnor som dagligen förtrycks runtomkring i världen så kan president Hillary Clinton förhoppningsvis utgöra en symbol för ett hopp som omöjligen kan censureras.

Alfred Askeljung är riksdagskandidat (C) i Stockholms stad och ledamot av Centerstudenters förbundsstyrelse

isabella-c-edmanIsabella Carneström Edman är juriststudent vid Uppsala Universitet