flag_yellow_lowHur går EU-valet?

Läget inför EU-valet är mycket ovisst och det går endast att kommentera några trender baserat på undersökningar som genomfördes veckorna före valdagen. Svensk Tidskrift passade på att intervjua Örjan Hultåker från SKOP som även sitter i tidskriftens styrelse om hur vad han tror om EU-valet.

– Den viktigaste slutsatsen är att Feministiskt initiativ har gått starkt framåt sedan valrörelsen inleddes. I början av året syntes Feministiskt initiativ knappt i väljarbarometrarna om EU-valet och inte heller i SKOP:s rikspolitiska partisympatimätningar, säger Örjan Hultåker.

Vad är det egentligen som hänt med stödet för Feministiskt initiativ?

– Läget för Feministiskt initiativ var helt förändrat vid ingången till valrörelsens slutspurt. Partiet har stora möjligheter att komma in i EU-parlamentet och är i vissa undersökningar något större än Centern och Kristdemokraterna. Det är ingen tvekan om att den massmediala uppmärksamheten på Fi och partiledaren Gudrun Schyman ligger bakom framgången.

Hur går det då för Centern och Kristdemokraterna?

– Centern och Kristdemokraterna balanserar inför valspurten på gränsen att klara mandat i EU-parlamentet. Kristdemokraterna verkar i dagsläget dra nytta av att toppnamnet på listan är en känd TV-journalist.

Vem vinner respektive förlorar på om det blir lågt valdeltagande?

– Många mindre partier har möjlighet att lyckas i val med lågt valdeltagande och det gäller även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som inför EU-valspurten står starkare i EU-politiken än i svensk rikspolitik.

– Det är de båda stora partierna Socialdemokraterna och Moderaterna som får bjuda övriga partier på framgångarna. Mycket talar för att partierna i EU-valet får en utdelning i närheten av 2009 års valresultat, dvs. långt under deras stöd i svensk rikspolitik.

Vad tror du om väljarflödena mellan partierna?

– Det finns ett ganska stort flöde mellan väljarnas partistöd i svensk rikspolitik och inför EU-valet. Flödena sker dock i huvudsak inom de politiska blocken med Feministiskt initiativ i ett stort utbyte med rödgröna partier.

Vilken betydelse har väljarnas syn på EU?

– Feministiskt initiativ har svagare stöd bland dem som är EU-positiva och anser att EU utvecklas åt rätt håll än bland de EU-kritiska som anser att EU utvecklas åt fel håll.

– Feministiskt initiativ rekryterar sina EU-sympatisörer från dem som i riksdagsvalet 2010 röstade på något av de tre rödgröna partierna. En stor andel av partiets EU-sympatisörer anser dessutom fortfarande att Miljöpartiet eller Vänsterpartiet är bäst i svensk rikspolitik.

Men det är främst EU-kritiska personer som Feministiskt initiativ rekryterar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kompenserar sig genom att ta EU-kritiska sympatisörer från Socialdemokraterna.

De borgerliga partierna har svårt att vinna stöd bland de EU-kritiska svenskarna. Sverigedemokraterna utgör motsatsen De har mycket svagt stöd bland de EU-positiva men det kompenseras mer än väl av deras rekrytering bland EU-megativa svenskar.

Valdeltagandet kommer att få avgörande betydelse för mandatfördelningen., I Sverige är vi vana vid ett högt valdeltagande i de allmänna valen varför överraskningarna blir relativt små när valresultaten presenteras.

I EU-val har valdeltagandet tidigare varit under 50 procent och då blir det avgörande vilka som går till valurnorna. Tidigare undersökningar visar att de EU-negativa har lägre röstbenägenhet än de EU-positiva, men osvuret är bäst.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP.