Vara riktigt svensk

Den bild som målas upp i Sveriges officiella reklam utåt är bilden av ett folk med en alldeles unik uppsättning värderingar. Det är paradoxalt, både med tanke på den nationella självbilden av Sverige som ett individualistiskt land och med tanke på att flera ledande politiker hävdat att det inte finns någon nationell identitet.

”Föreställ dig Alexander Skarsgård med en baby på varje arm. Det kan låta som en dröm, men det är inte alltför långt ifrån verkligheten.”

Den svenska idyllen målas upp i artikeln ”Den moderna svenska mannen är feminist” publicerad på Sveriges officiella turistsajt, Visit Sweden. Inte nog med att han är stor och stark, han vabbar och byter blöjor också.
En vanlig självbild bland svenskar är att vi är öppna, toleranta och individualistiska. Men de bilder som målas upp i den officiella reklamen utåt, på sajter som sweden.se och visitsweden.com, är påtagligt homogena. Det är ABBA, renar och Stockholms skärgård.

Det är bilden av ett folk med en alldeles unik uppsättning värderingar. Svenskar är genusmedvetna redan i förskolan, svenskar älskar naturen, och svenskar är sekulära men gifter sig ändå i kyrkan.

Framför allt är vi duktiga på att sortera våra sopor. Vilket till exempel framgår av broschyren ”Living for the future” som delas ut på ambassader världen runt. ”Sweden is a world leader in managing household waste.” Se där något att vara stolt över.

I de officiella turistbroschyrerna framstår Sverige som en 2000-talets Bullerby. Det paradoxala är att det samtidigt lär vara svårt att hitta någon annan nationalstat där så många politiker hävdar att det inte finns någon nationell kultur eller något nationellt kulturarv.

Men det kanske också är en del av svenskheten? Eller har de helt enkelt inte läst broschyrerna?

Samtidigt är det något problematiskt med den bild som målas upp. Det moderna Sverige framställs som ett land med litet utrymme för den individualism som vi säger oss omfatta. Den man som inte är feminist, är han inte en svensk, modern man? Måste man källsortera för att vara en god svensk? Får man gifta sig i kyrkan för att man faktiskt är religiös?

Jo det finns såklart artiklar med rubriker som Sweden’s ”Little Baghdad” också, men placeringen i kategorin ”Migration” cementerar snarast bilden att andra värderingar än sopsortering och genustänk är något som bara omfattar invandrare.

Svenskhet har varit ett hett diskussionsämne på sistone, men det är hög tid att vi också börjar granska vilken bild vi förmedlar utåt. Är Sverige bara röda stugor och pappamånader, eller ryms där något annat också?

maria_erikssonMaria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift. Rubriken är hämtad ur revyn Gula hund.