Löftena kunna ej svika

I ett land där mängder av människor – inte minst invandrare – är arbetslösa och en utväg för en del av dem är att starta eget, är de många pålagorna, kraven och kostnaderna stora hinder för att de ska kunna och våga ta steget ut i enmans- och småföretagarnas synnerligen osäkra värld. När regeringen kommer med ytterligare administrativa påhitt dödar den både lusten och möjligheten för många att starta eget.

Hur många gånger har Alliansen utlovat regelförenklingar och även andra förbättringar för de minsta företagen? Oräkneliga. Löften som gjort de hårt pressade enmans- och småföretagen försiktigt optimistiska och förväntansfulla. Samtidigt, som de – vana vid brutna löften från politiker som vill ha röster i val och sedan struntar i vad de lovat – inte fullt ut trott på vad som sagts. Vilket visat sig vara en klok strategi, för inte har det blivit särskilt många lättnader att tala om, vare sig ekonomiskt eller dokumentationsmässigt.

I en utredning beställd av regeringen (Månadsuppgifter – snabbt och enkelt, SOU 2011:40) föreslogs för två år sedan att den årliga kontrolluppgiften för lön skulle ersättas med månadsvisa inkomstuppgifter för alla anställda, alltså 12 rapporteringar om året i stället för en.

– Förslaget kommer att innebära en verklig regelslägga mot småföretagen, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

– För de mer än 100.000 företag som saknar automatiska lönesystem innebär förslaget en verklig administrativ mardröm.

Företagarna avfärdar i en rapport den konsekvensanalys som regeringens utredning presenterade, där det hävdas att hanteringen av månadsuppgifter endast kommer att kosta svenska företag fyra kronor per styck, motsvarande en samlad kostnad för småföretagen på drygt 60 miljoner kronor. Den analys som Företagarna gjort visar istället att varje uppgift uppskattas att kosta i genomsnitt 67 kronor och den samlade kostnaden, bara för de företag som har 1-49 anställda, kan uppgå till drygt en miljard kronor.

I ett land där mängder av människor – inte minst invandrare – är arbetslösa och en utväg för en del av dem är att starta eget, är de många pålagorna, kraven och kostnaderna stora hinder för att de ska kunna och våga ta steget ut i enmans- och småföretagarnas synnerligen osäkra värld. När regeringen kommer med ytterligare administrativa påhitt dödar den både lusten och möjligheten för många att starta eget. Potentiella företagare måste i stället försörjas av samhället, bland annat av de småföretagare som redan dignar under pålagor och som i praktiken lever utan sådana skyddsnät som till exempel vettig sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

Hur tänker Alliansregeringen? Ska företagande inte längre uppmuntras och främjas? Ska människor hellre gå arbetslösa och sitta av tid i Fas3 och andra ”åtgärder” än att ges rimliga möjligheter att starta verksamheter och bli egenförsörjare? Vilka är det som i framtiden ska betala skatt – och försörja alla dem som inte jobbar – om småföretagandet inte underlättas och görs mer lönsamt så att fler vågar satsa på det? Att Sverige behöver företag som bekostar den ofantliga sektorn och allt annat som ett samhälle består av, kan ju inte ha undgått regeringen.

”Löftena kunna ej svika”, heter det i en gammal psalm. Men den har kanske de som lovade förenklingar och förbättringar, men i stället kom upp med förslaget om de nya månadsuppgifterna, aldrig hört? (SNB)

Merit Wager är egenföretagare, författare, förläggare, översättare, krönikör, bloggare.