Välkommen diskussion om minskad budget

Att Kristdemokraterna kommer att prata om vikten av att minska statsbudgeten – genom besparingar och effektiviseringar – var en nyhet som partisekreterare Acko Ankarberg Johansson lyfte fram under Svensk Tidskrifts seminarium i onsdags.

Det hänger väl ihop med den fråga som hon lyfte som en av de viktigaste för borgerligheten framöver, nämligen vikten av personligt ansvarstagande.

Det är ett perspektiv som inte har varit tillräckligt framträdande i borgerlig politik de senaste åren. Nämligen att visa på vikten av både ökad personlig ekonomisk frihet och personligt ansvarstagande. Och inte minst hur dessa två är nära kopplade till varandra.

Det är alltså en välkommen diskussion som Kristdemokraterna öppnar för. Men det kommer inte att bli enkelt att förklara detta för väljarna. I synnerhet som de Nya moderaterna motiverat sänkta skatter och arbetslinjen med att fler jobb ger mer pengar till skattefinansierad välfärd.

Det var i sig viktigt att visa att sänkta skatter inte står i motsättning till ökad välfärd.

Men en viktig framtida utmaning är att visa att välfärd i bred bemärkelse inte måste vara detsamma som skattefinansierad välfärd. Vill Kristdemokraterna – under ny ledning – ta sig an den uppgiften är det en lovvärd uppgift.

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift.