Mindre statsbudget mer eget ansvar

Kristdemokraterna ska börja prata om hur de offentliga utgifterna kan minskas. Det var en av de nyheter som presenterades på Svensk Tidskrifts eftervalsanalys i onsdags där Acko Ankarberg Johansson (Kd) och Tomas Tobé (M), båda partisekreterare samt Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD, deltog.

1

Vi ska revidera vårt principprogram, berättade Acko Ankarberg Johansson, som inte var orolig för att detta skulle skapa en diskussion som inom Centerpartiet. I långa loppet tjänar partiet på en fri och öppen diskussion om vilka principer som ska guida politiken, menade hon.

– Vi kommer också jobba med ett område som kanske är lite förvånande, sade Ankarberg Johansson. Och det är hur vi kan minska statsbudgeten. (Se klipp här.)

Hon pekade på vikten av att minska på de offentliga utgifterna för skapa ett budgetutrymme både för reformer och för sänkta skatter. Det finns anledning att ge sig på den gemensamma budgeten som vi har hållit i åtta år och fundera på om pengarna använts rätt, menade Ankarberg Johansson.

Maria Ludvigsson uppmanade de borgerliga partierna att inte vara så rädda för att tala om besparingar, det borde trots allt vara centralt för borgerligheten. Det pågår alltid en maktkamp mellan statens sfär och medborgarens utrymme, och därför var det synd att KD tidigare släppte diskussionen om var gränsen för politiken gick, menade Ludvigsson. Frihetsfrågan är inte en plånboksfråga, det är viktigt att diskutera att politiker inte alltid vet bäst vad pengarna ska användas till.

Att det ska finnas gränser för politiken är fortfarande en bärande idé för partiet, bekräftade Ankarberg Johansson. Livet är inte enkelt, men en del saker behöver man ändå sköta själv. Annat kan man ordna inom familjen, och vissa områden sköter civilsamhället jättebra utan att det offentliga finns med. En del måste vi sköta gemensamt, men det är den gången man bör ha innan man hamnar hos det offentliga, ansåg hon.

En av de frågor som diskuterades under seminariet var den om partiernas ansvar att förnya sig.

Det är självklart att partierna själva har ansvar för att utveckla sin politik, menade Tomas Tobé, som dock inte ville använda ordet ”förnya”. Alliansens problem i valrörelsen var att man inte hade tillräckligt många politiska svar på samhällsfrågorna, men man hade också tappat kontrollen över samhällsdebatten.

Alliansens framgångar bottnade i att när de fyra partierna haft med sig en egen politik när de satt sig för att enas om en gemensam linje. I slutet på förra mandatperioden nåddes en punkt där man inte längre hade någon ny, egen politik. Det märkte väljarna.

– Till slut landade vi i ett läge där vi valde att inte prata politik i vårt parti, konstaterade Tobé. Det fanns ett pris för det.

Enligt Tobé befinner sig Moderaterna nu i ett läge där man både vill och behöver diskutera politik.

Finns det då någon risk att partierna växer isär, om de nyttjar tiden i opposition till att utveckla sin egen politik?

Nej, svarade Ankarberg Johansson, vi har ju tränat i åtta år. Tobé höll med; det handlar om att låta debatten ta plats. Att tycka olika, även inom samma parti, utan att ”slå ihjäl varandra”, att ha tålamod och inte vara rädd för diskussion.

Borgerlighetens och alliansens stora styrka har alltid varit att man kan låta debatten vara, och inse att samtalen och konflikterna kan vara positiva, menade Ludvigsson.

Och om de skulle välja en fråga var, som har saknats i Allianspolitiken?

– Sverige kan mer, sade Tobé. Det är början på den berättelse som behövs. Vi tycker i grunden att Sverige är ett bra land – men mycket kan bli bättre. Och det handlar om att frigöra den kraft som finns.

2

Ankarberg Johansson lyfte fram frågan om personligt ansvarstagande. När man utformar migrationspolitiken eller tar itu med utanförskapsfrågorna måste man visa vilka som är de bärande idéerna. Och för Alliansens del är det är att utgå från personligt ansvarstagande.

– Klassresan är det viktiga begreppet, menade Ludvigsson, och den innehåller båda delarna. Det handlar om att frigöra en kraft som redan finns, men det handlar också om det egna ansvaret.

5

Amanda Wollstad är ledarskribent på Kvällsposten och arbetar som konsult hos Scantech Strategy Advisors.

Under seminariet presenterades också den valanalys som SKOP gjort för Svensk Tidskrifts räkning. Den kommer att presenteras nästa vecka.