Vädret slog ut klimatet i årets Almedalsvecka

Av Anders Ydstedt
Klimatfrågan var ständigt närvarande under de flesta av årets seminarier under Almedalsveckan. Redan första dagen satte miljöministern i gång miljödiskussionerna genom att tala om kommande höjningar av bensinskatten. Bilbranschens klimatseminarium på söndagen var så fullsatt att många fick stå utanför och lyssna på forskarnas prognoser för klimatet de kommande 100 åren.

Men när Sveriges proffstyckare från byråer, media och politik lämnade föreläsningssalarna i Visby och gick ut i kylan och regnet, var det vädret som dominerade diskussionerna. Efter flera år med rekordvärme under Almedalsveckan var det i år riktigt ruggigt. Vana vid varma Almedalsveckor hade dessutom många lämnat de varma kläderna hemma.

Tony Blair lär ha sagt att fem kalla somrar i rad kan döda hela klimatfrågan. Fem kalla kvällar i Almedalen kommer nog också att sätta sina spår i svensk debatt.

Det finns dock fler och viktigare anledningar till att klimatfrågan håller på att tappa sitt nyhetsvärde. I årets Almedalsvecka har de politiska konfliktytorna kring klimatfrågan suddats ut. Företrädare för alla partier har på många sätt försökt anamma frågan och göra den till sin egen. Trianguleringarna har på miljöområdet utvecklats till cirklar.

De konkreta diskussionerna om åtgärder och miljöeffekter blir efterhand alltmer tekniska. Möjligheten att göra politik av klimatåtgärder minskar. Klimatfrågan har helt enkelt blivit så mainstream att den inte längre är cool.

Politiker och media som söker konfliktytor har därför börjat söka nya frågor. En tydlig indikation på detta var miljöpartiets Peter Erikssons Almedalstal. Peter Eriksson gjorde häftiga utfall mot regeringens satsning på hushållsnära tjänster, som han beskrev som ”en satsning för att få andra att göra skitjobb åt de rika”. I övrigt ägnades miljöpartiets Almedalssatsning mest till retrospektiv analys av den förra mandatperiodens numera avslutade skatteväxling. Några riktigt stora miljöutspel kom inte från miljöpartiet i år. Det ska bli intressant att se hur länge media orka fortsätta att använda de svarta rubrikerna i klimatfrågan.

Min uppfattning är att ny teknik och smarta entreprenörer kommer att fixa klimatfrågan väsentligt billigare än vi idag kan förutse. Billiga och effektiva klimatåtgärder är också en förutsättning för att vi ska få länder som Kina och Indien att minska sina utsläpp. Därför måste forskning och ny teknik vara den tyngsta delen i miljöpolitiken – inte ännu högre skatter.

Forskare, ingenjörer och entreprenörer löser problemen, vilket inte politiker med planekonomiska ambitioner gör. Denna utveckling kommer på sikt att desarmera den politiska sprängkraften i klimatfrågan.

Anders Ydstedt
webredaktör för Svensk Tidskrift