Att nå fram i Almedalen

Av Nima Sanandaji
Almedalsveckan i Gotland är samlingspunkten för politiker, opinionsbildare och medier. Inte minst är det ett gyllene tillfälle för organisationer som på olika sätt försöker nå ut med sitt budskap gentemot medier och beslutsfattare. Interaktionen mellan dessa aktörer sker givetvis året runt. Almedalen står ut eftersom kontakterna inter sker bakom stängda dörrar, utan tvärtom i en relativt öppen miljö. Under trevliga omständigheter – en av Sveriges vackraste och äldsta städer, fint sommarväder, påkostade mingel och gratis luncher – tävlar olika organisationer om mediernas, politikernas och opinionsbildarnas uppmärksamhet.

Men hur gör man egentligen för att på bästa sätt nå fram när man konkurrerar med hundratals andra seminarier? En av de organisationer som lyckats bäst i det perspektivet är Skattebetalarnas förening. De har synts mer än de allra flesta trots att de är långt ifrån den organisation som finansiellt satsar mest under veckan.

Alexandra Ivanov är en ung kampanjchef för Skattebetalarna i Almedalen. Föreningen har hållit i ett antal egna seminarier och bland annat presenterat en egen rapport, hållit i mingel och anordnat en tipspromenad. Störst framgång gav utdelning av ett pris till en person som hushållit bäst med skattebetalarnas pengar – i detta fallet en konsult som arbetar med att sänka kommuners kostnader:

”Vi tänkte att ett seminarium lätt faller i skymundan när hundratals liknande arrangeras under veckan. Men delar vi ut ett pris så står vi ut. Är det en rolig tanke bakom priset som är intressant för medierna så kan vi locka dit dem. Och vi lyckades då också locka dit bland annat SVT och flera tidningar”.

Lika mycket framgång som Skattebetalarna har med de egna arrangemangen har de genom de sex kampanjare – inklusive Alexandra – som delar ut material från föreningen vid olika tillfällen. Alexandra förklarar att de har lagt upp det så att de försöker synas vid så många olika seminarier som möjligt:

”Vi har olika material som vi delar ut vid olika tillfällen. Om någon arrangerar ett seminarium om tillväxt står vi där med material om kopplingen mellan skatter och tillväxt. När någon annan arrangerar ett seminarium om sysselsättning så delar vi ut material om kopplingen mellan skatter och sysselsättning.”

Alexandra säger att föreningens satsning på det stora hela har fungerat bra och att det har varit roligt att engagera sig i kampanjen. Problemet är att de ibland möter på människor som inte delar deras åsikter.

”Det finns vissa som brusar upp sig och är otrevliga mot våra kampanjare. Oftast personer med åsikter långt till vänster. Då får man alltid möta det genom att själv vara trevlig, men det kan ibland bli lite jobbigt. Det är jätteviktigt att respektera folk. Poängen med Almedalen är att skapa kontakter och synas, inte gå in i hetsiga debatter med dem som har olikt tänkande.”

Nima Sanandaji är vd för tankesmedjan Captus (www.captus.nu) och anvarig utgivare för Captus Tidning (www.captustidning.se). Han innehar en civilingenjörsexamen i bioteknik från Chalmers och har forskat ett år vid Cambridge.