Utvecklas Sverige åt rätt eller fel håll?

En majoritet (64 procent) anser att Sverige utvecklas åt fel håll. Det är den starkaste pessimismen sedan riksdagsvalet 2014, enligt en SKOP-mätning gjord i december.

Under perioden mellan den 7 och den 28 december 2015 intervjuades 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år. SKOP frågade, ”Tycker du att Sverige utvecklas åt rätt eller fel håll?”

En majoritet anser att Sverige utvecklas åt fel håll

I december tycker 63,7 procent att landet utvecklas åt fel håll; Tabell 1. Det är 36,3 procent som menar att utvecklingen går åt rätt håll. Nettotalet (rätt – fel håll) är -27,4. Det är en försämring om 15,0 enheter sedan oktober och den lägsta nivån sedan riksdagsvalet.

2016-01-29-t1

Starkaste pessimismen sedan riksdagsvalet 2014

– Därmed återupptas en utveckling mot ökat missnöje säger Birgitta Hultåker. Från riksdagsvalet fram till juni i fjol blev det successivt allt fler som tyckte att utvecklingen gick åt fel håll.

– Den pessimistiska trenden bröts under hösten och i oktober ökade den andel av svenskarna som tyckte att utvecklingen gick åt rätt håll. Det kunde i huvudsak förklaras av att de rödgröna sympatisörerna hade blivit mer positiva sedan regeringen hade presenterat sin budget.

– Men det visade sig att den återhämtningen var tillfällig. Inför årsskiftet ökade åter den andel som tycker att utvecklingen går åt fel håll och nettotalet (rätt – fel håll) sjönk till den lägsta nivån sedan riksdagsvalet 2014.

Minskad framtidstro bland rödgröna sympatisörer

Det var de rödgröna sympatisörerna som inför årsskiftet blev mer pessimistiska om den framtida utvecklingen. Det är främst de som sympatiserar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som blivit mer pessimistiska inför 2016.

– Ofta brukar de som stöder regeringsblocket vara optimistiska om utvecklingen, säger Birgitta Hultåker. Och så var det i oktober.

– Men nu är det bara bland de socialdemokratiska sympatisörerna som en majoritet tror att utvecklingen går åt rätt håll (64 procent). Både bland vänsterpartister (74 procent) och miljöpartister (52 procent) anser en majoritet att utvecklingen går åt fel håll.

2016-01-29-t2

2016-01-29-t3

Starkast pessimism i region Skåne

I alla delar av Sverige är det fler som anser att utvecklingen går åt fel håll än som anser att den går rätt. Det finns dock stora regionala skillnader vad gäller synen på utvecklingen i Sverige. Mest pessimistiska är de som bor i Skåne. Där är det 72 procent som anser att utvecklingen går åt fel håll. Minst pessimistiska är de som bor i Norrland, där 60 procent anser att utvecklingen går år fel håll.

2016-01-29-t4