Regeringen planerar grundlagsändring som hotar tryckfriheten

aganderatt_topper

Verkligheten utsätter just nu vårt land för stora påfrestningar. Det säkerhetspolitiska läget är oroligare än på mycket länge och flyktingkrisen utsätter våra mottagningssystem för hårt tryck. Polisen rapporterar om stora problem på många platser. På kort sikt är utmaningarna stora och på längre sikt kan de bli enorma om vi inte öppnar upp arbets- och bostadsmarknaden.

För att möta dessa påfrestningar har vi en osynlig statsminister, en utrikesminister som utreds för korruption och en näringsminister som tror att jobben kommer om bara industrin får hjälp med sin planering. Energiförsörjningen som historiskt har varit ett svenskt styrkekort håller på att haverera. Inte konstigt att en majoritet av svenska folket (64 procent) anser att Sverige utvecklas åt fel håll. Till detta fogas nu ett nytt hot.

Grunden för vårt välstånd är vår fria marknadsekonomi. Denna hotas nu av ännu en osynlig minister; folkhälsoministern Gabriel Wikström. I sin iver att förbjuda oönskade varumärken på förpackningar planerar ministern nu en grundlagsändring för att nå sitt mål. Tar vi inte vår grundlag, tryckfriheten och den intellektuella äganderätten på mer allvar än så? I denna fråga går det bara att hålla med förra språkröret, ordförande i KU och numera europaparlamentarikern Peter Eriksson som i en branschtidning kommenterar Wikströms plan att skriva om vår grundlag:

– Jag finner det väldigt tveksamt i det här fallet. Respekten för grundlagen säger bland annat att man inte ska kunna ändra i den hur som helst och jag ifrågasätter rimligheten i att ändra i grundlagen i den här frågan. Det måste finnas andra tillvägagångssätt att åstadkomma det man vill uppnå.