Utrikesministerns tal vid manifestation mot antisemitism och islamism i Malmö

I lördags hölls en manifestation mot antisemitism och islamism i Malmö. Med kort varsel prioriterade både utrikesminister Tobias Billström (M) och statsrådet med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Paulina Brandberg (L) om i sina scheman för att kunna medverka och visa regeringens engagemang. Nedan publicerar Svensk Tidskrift utrikesministerns tal i sin helhet.

Kära Malmö-vänner,

Det var med stor förfäran som jag tog emot de första nyheterna om illdåden i Israel i lördags för två veckor sedan. Efter hand som mer blev känt under dagen om vad som skett – och som då fortfarande pågick – började det alltmer gå upp för oss den nära ofattbara omfattningen av dessa terrordåd. Män, kvinnor och barn – tusentals oskyldiga människor hade blivit offer för urskillningslöst våld, i en kallblodigt planerad och systematiskt genomförd attack. 

Detta fruktansvärda attentat var en attack inte bara mot de människor som drabbades direkt i Israel, utan mot oss alla, alla vi som varje dag tror på – och försöker arbeta för – freden och demokratin, såväl här hemma som ute i världen. 

Jag blev starkt berörd av alla de svåra berättelser från de som överlevt attacken, och som också i många fall förlorat delar av sin familj och sina nära på värsta tänkbara sätt. Grymheten är slående. Tagandet av så många människor som gisslan, inklusive barn och äldre är fasansfullt. 

Det som skett är ett nationellt trauma. Aldrig tidigare har så många civila dödats i Israel. Det som skett är också ett trauma för judar över hela världen – och för oss alla. Lördagen den 7 oktober är en mörk dag som kommer bli del av historien och minnas av och leva kvar i generationer framöver. 

Risken är att detta trauma kommer prägla oss. Vi kommer bli mer misstänksamma, hårdare, mer kompromisslösa och mer konfrontativa. Det är trots allt viktigt att vi inte låter ilskan ta överhanden, utan att vi istället bli mer beslutsamma att agera mot dem och de idéer och tankesätt som lett till detta dåd. 

När händelser som dessa sker är det i ett första steg viktigt att vi som politiker är tydliga i våra ställningstaganden: Regeringen och jag har tydligt fördömt terroristgruppen Hamas attacker mot Israel och dess medborgare. Jag fördömer också den idévärld av våldsbejakande islamistisk extremism från vilken grupper som Hamas hämtar sin motivation.

I ett nästa steg är det angeläget att terrorism både måste fördömas – och bekämpas. Israel har en självklar rätt att försvara sig mot terrorism, inte minst den urskillningslösa raketbeskjutning som pågår och varit ständigt återkommande de senaste åren. 

Israeliska militära operationer har inletts sedan några dagar och vi får ta del av nya bilder av lidande, denna gång från Gazaremsan. Det är förstås viktigt att Israels respons mot Hamas sker i enlighet med folkrättens principer. Men återigen, på tal om tydlighet, det är i grunden Hamas som bär ansvar för det allvarliga läge vi har. Att Hamas dessutom nu förefaller gömma sig bakom civila och använda dem som mänskliga sköldar är helt oacceptabelt och säger allt om deras ideologi. Det lidande oskyldiga palestinska civila drabbas av är förskräckligt. 

Det illdåd vi bevittnade för två veckor sedan är också ett ansikte av ett än djupare och allvarligt samhällsproblem som vi fortsatt kämpar mot också här i Sverige. Vi har genom attackerna i Israel än en gång blivit smärtsamt påminda om hur viktig kampen mot antisemitismen är. Jag vet att judar i Malmö upplever att antisemitismen tilltagit här de senaste åren. Det gör mig ledsen eftersom detta ju också är min födelsestad som jag känner starkt för. Vissa Malmöbors firande förra lördagen till stöd för Hamas och dess attacker var en nedslående påminnelse om närvaron av denna antisemitism.   

Det är helt enkelt oacceptabelt att judar i Sverige år 2023 möts av denna typ av åsiktsyttringar och utsätts för olika slags antisemitiska uttryck. Ingen ska behöva vara rädd för att öppet kunna leva ett judiskt liv i Sverige idag. Ingen ska behöva känna sig obekväm eller ens känna det minsta obehag i att fullt ut visa sin identitet.  

Kampen mot antisemitismen är en högt prioriterad fråga för regeringen. Vi har på flera sätt aktivt förstärkt arbetet mot antisemitism och för att främja judiskt liv, såväl internationellt som här i vårt eget land. Som ett led i detta var Sverige fram till i år ordförande för den internationella alliansen för Förintelsens hågkomst (IHRA). Arbetet där har bland annat handlat om att motverka Rysslands förvrängda narrativ om Förintelsen som använts som propaganda i kriget mot Ukraina. 

Regeringen har också arbetat internationellt genom att följa upp slutsatserna och de åtaganden som gjordes vid Malmö Internationella Forum om Förintelsens hågkomst och kampen mot antisemitism, Remember Re-act.  

Nationellt i Sverige genomförs en mängd olika insatser för att förebygga och motverka antisemitism inom ramen för det åtgärdsprogram som beslutades om förra året. Regeringen har också höjt ambitionen genom en särskild satsning i nästa års budgetproposition.

I juni förra året tillsattes Utredningen om nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige med Maria Arnholm som särskild utredare. Fokus för utredningen är överföringen av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer. Utredningen är en viktig del i vårt arbete och kommer lämna sitt betänkande till regeringen i december i år. 

Regeringen har dessutom tillsatt en särskild arbetsgrupp på politisk nivå som innefattar sex olika departement och som ska arbeta med samverkan mellan dessa för att skapa bättre förutsättningar för den judiska minoriteten i Sverige. Arbetsgruppen ska föra dialog om konkreta frågor som rör trygghet och säkerhet för judar i Sverige. Gruppen ska också samverka kring konkreta förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige. Även denna arbetsgrupp är en viktig del i vårt arbete, så att alla frågor fångas upp och inga problem faller mellan stolarna.        

Regeringen och jag vet och ser att antisemitismen har fortsatt starkt fotfäste i Sverige. Det är också så att den våldsbejakande islamistiska extremism som Hamas tillhör har sin grogrund i antisemitismen. De senaste dagarna har vi mötts av nyheten om ännu ett fruktansvärt terrorattentat, denna gång mot svenskar i Bryssel men av en attentatsman med liknande ideologiskt ursprung som terroristgrupperna i Gaza. 

Regeringen har höjt ambitionsnivån i en omfattande satsning att bekämpa antisemitismen. Vi kommer aldrig ge upp i detta arbete. Men det är också viktigt att säga att kampen börjar här och nu där vi står, med att vi talar öppet om att problemet finns i vårt samhälle. En grundläggande del av kampen mot antisemitismen gör vi här idag, genom att träffas tillsammans, genom att visa medkänsla för de som drabbats och – att aldrig låta oss tystas.