Örjan Hultåker: Hamas är ansvariga för lidandet i Gaza

Med rätta blir vi medborgare, politiker och internationella aktörer som presidenter, premiärministrar och FN-tjänstemän upprörda över det stora antalet dödade personer i Israel och på Gazaremsan. Det finns även mycket annat att bli upprörd över i sammanhanget, och det är bland annat att krav på humana åtgärder i stort sett bara riktas mot Israels regering, och inte mot Hamas.

Hamas är inte bara en terrororganisation utan utgör även ”regering” för Gazaremsan, en myndighet som lokaliserar avfyringsramper och krigare i och vid skolor, moskéer, sjukhus och civila personer bostäder. Hamas uppges även ha militär verksamhet i nära anslutning till FN:s aktiviteter.

Varför kräver då inte det internationella samfundet att Hamas skall omgruppera sina avfyringsramper, krigare och staber bort från platser med samhällsinstitutioner och civilbefolkning? Då skulle civila inte behöva drabbas av krigföringen.

Uppenbarligen har Hamas resurser som används för krigföringen. Varför uppmanas inte de att använda åtminstone en del av de resurserna för att stötta sin egen civilbefolkning?

Hamas använder civilbefolkningen som mänskliga sköldar bland annat i syfte att det internationella samfundet skall hålla Israel ansvarigt för lidandet.

Varför uppmanar inte FN och övriga delar av det internationella samhället Hamas att vidta åtgärder för att skydda Gazaremsans befolkning? Det Hamas som har byggt tunnlar för krigare i stället för skyddsrum åt civilbefolkningen. Är det för att man anser att Hamas är så skurkaktigt att det inte lönar sig? Eller vad är skälet? Samfundets nuvarande agerande ställer Israel vid skampålen för att uppmaningar inte riktas mot Hamas som styr allt på Gazaremsan. Och det förvärrar situationen för det judiska folket som gatans demonstranter Sverige och Mellanöstern skrikande vill kasta ut i havet.

Örjan Hultåker är docent