Ut ur skuggornaNär Anders Thornberg namngavs som ny rikspolischef jublade hela myndigheten. Den som värnar om Sveriges säkerhets bör göra det samma. Erfarenheterna från SÄPO kommer bli ovärderliga när landets totalförsvar ska byggas upp på nytt, menar Amanda Wollstad.

När Anders Thornberg namngavs som ny rikspolischef jublade hela myndigheten. Äntligen en riktig polis i toppen, någon som en gång patrullerat Södermalms då ännu ruffa gator. Någon att samla en sargad myndighet och trötta medarbetare ikring, som kan gjuta mod i trötta trupper.

Och nog är han ett utmärkt val. Alltid professionell, alltid korrekt, säger aldrig för mycket. Förtroendeingivande på det sätt som bara den med lång erfarenhet av ett tufft arbete kan vara. Ingen kunde vara mer lämpad att leda polismyndigheten genom ett valår då trygghetsfrågan kommer toppa mätningarna.

Men det finns ytterligare en anledning att glädjas åt utnämningen: Thornbergs erfarenheter från skuggvärlden kommer bli ovärderliga när ett modern totalförsvaret nu ska byggas ur askan av det gamla.

Visst måste Försvarsmakten rustas upp. Vi behöver fler soldater, sjömän och officerare, fler skepp och plan och stridsvagnar, fler övningar, bättre underrättelse. Men det kommer inte ändra det faktum att dagens krig inte ser ut som gårdagens. Att ett militärt angrepp inte nödvändigtvis längre ser ut som ett militärt angrepp.

Igår släppte Totalförsvarets Forskningsinstitut ett femte typfall, ett hotbildsunderlag för planering och övning för det nya totalförsvaret. Typfall fem berör ”en eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används”.

Ett tyvärr allt för troligt scenario för hur ett eventuellt angrepp mot Sverige kan komma att se ut, och ett öppna och demokratiska samhällen är sällsynt illa rustade mot.

I ett skymningsläge är det de civila myndigheterna som ansvarar för vår säkerhet. Därför behöver även de civila myndigheterna en förståelse för hur ett sådant läge kan komma att se ut.

Det kräver ett ökat samarbete mellan myndigheterna, mellan underrättelsetjänsterna, ett ökat samövande och en gemensam definition av begrepp som kris, krig och terror.

Men ökat samarbete kräver förtroende och samförstånd. Förståelse för varandras särarter och krav. Och fullständig trygghet med hur delad underrättelse hanteras.

Den nya rikspolischefen har sedan patrulldagarna ägnat mer än trettio år i säkerhetspolisens tjänst. Sedan han gjorde sin första dag hos SÄPO har sovjet fallit, det kalla kriget tagit slut och den eviga freden både börjat och slutat.

Han har följt Rysslands återuppbyggnad och ökande revanschism, sett terrorhotet mot Europa växa och hur IT-attacker kan lamslå samhällskritiska verksamheter. Han har sett hur dagens hot mot det fria samhället ser ut.

Thornberg har verkat vid en myndighet som arbetat nära såväl den svenska militära underrättelsetjänsten och Försvarets radioanstalt som utländska motsvarigheter. Och han har synbart högt förtroende hos samtliga.

Det kommer naturligtvis påverka även hans nya myndighet. I Sveriges nya civilförsvar kommer polisen spela en huvudroll, och den nya rikspolischefen förstår förhoppningsvis precis hur viktigt det är att spela den väl.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift