Ur arkivet: Vinlandsfararna”Den senaste frukten av dessa forskningar är arbetet »Vinlandsfrerdene» (Oslo, Gyldendal norsk forlag, 1937), berättelsen om hur de norska nybyggarna på Grönland omkring år 1000 upptäckte Amerika. Ett av bokens huvudsyften är att visa, att grönländarnas amerikafärder ej blevo en lösryckt episod. Traditionen om dem var enligt Broggers mening levande, då de geografiska upptäckternas stora århundrade bröt in.”

Veckans andra rekommendation ur arkivet är Bertil Boethius anmälning av A. W. Br0ggers ”Vinlandsfararna” från 1937. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.