Ur arkivet: Vi behöver en skatterevolt!

”Kan det helt enkelt vara så att höga inkomster befordrar slöseri och ineffektivitet? Vad betyder heliumballonger, dåliga upphandlingar, politikerpensioner och konstiga bidrag när miljonerna ändå rullar in? Och det gör de så länge gåsen inte väser.

Vi behöver en skatterevolt i Sverige! Inte av snålhet, utan av omsorg om den offentliga sektorns effektivitet och förmåga att leverera vad den lovar.

Glesbygdsbor som betalar mer än halva bensinräkningen i skatt, låginkomsttagare som drabbas av marginaleffekter på långt över 50 procent, de som jobbar extra eller vidareutbildar sig och upptäcker att det offentliga höjer skatten som tack för mödan, pensionärer som inte får samma skattelindring som andra inkomsttagare, husägare som uppmanas att byta elbolag när det är energibeskattningen som borde bytas. Snart sagt varje svensk har högst legitima skäl att bråka om skatterna.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Vi behöver en skatterevolt!”, av Dick Kling från 2012. Hela texten kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.