Ur arkivet: Verklighet eller verklighetsflykt”Det finns inte många politiska områden där det är så lätt att anlägga en pessimistisk syn på utvecklingen som ifråga om resultatet av de under nära ett sekel tillbaka pågående förhandlingarna om stopp för kapprustning, om fredsbevarande åtgärder och om allmän avrustning. Tidsperspektivet bakåt är inte uppmuntrande, och framtiden ger inte plats för allt för ljusa spekulationer.

Redan i slutet av 1800-talet startade internationella nedrustningsdiskussioner – med formuleringar som är lika aktuella idag. En av de dåvarande initiativtagarna var den ryske tsaren Nikolaus II. Så småningom utkristalliserades de s k Haagkonventionerna 1899 och 1907 om åtgärder för att humanisera krigföringen. Den påbörjade nedrustningsverksamheten avbröt emellertid tvärt av det första världskriget, som blev ett illustrativt exempel på hur omänskligt och brutalt kriget var redan på den tekniska nivå som fanns i början av 1900-talet.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Verklighet eller verklighetsflykt” av Yngve Holmberg från 1971. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.