Röster om Palmeåklagarens beslutI veckan pekade Palmeåklagaren Krister Petersson ut den så kallade Skandiamannen, Stig Engström, som den som sannolikt mördade statsminister Olof Palme 1986. Åklagaren meddelade då även sitt beslut om att lägga ned utredningen som pågått i 34 år. Svensk Tidskrift har talat med tre personer med särskilt intresse och kunskap om mordutredningen. Ingen av dem är speciellt imponerad över veckans presskonferens, konstaterar Anders Ydstedt.

Inga-Britt Ahlenius har en lång karriär som generaldirektör och chef för Riksrevisionsverket, utredare av korruption inom EU-kommissionen och som undergeneralsekreterare för FN:s interngranskning. Hon tillhör de som granskat utredningen om Palmemordet som ledamot av den särskilda Granskningskommissionen som presenterade sitt resultat 1999 (SOU 1999:88).  Ahlenius har en hel del att säga om Palmeutredningen, och även om åklagare Krister Peterssons besked denna vecka. *

-Det var en skandalös polisutredning som var fel från start till slut. De spärrade inte av brottsplatsen. Kulorna hittades av privatpersoner, larmet kom sent och blev fel och på sambandscentralen som skulle hålla ihop spaningarna var det kaos, det senare beskrev redan juristkommissionen 1987.

Dessa klantigheter i utredningen lade en god grund för konspirationsteorier, menar Inga-Britt Ahlenius.

-Det direkt katastrofala var dock att Holmér kidnappade förundersökningen. Det borde vara intressant för statsvetare att studera hur detta kunde gå till. En orsak kan ligga i att det fanns informella strukturer då i svensk förvaltning som mycket på grund av socialdemokraternas långa maktinnehav. Enligt lagen borde förundersökningen ledas av åklagare.Holmers agerande skulle nog inte ha accepterats idag.

När det gäller veckans utpekande var det ett namn som granskningskommissionen inte studerade.

-Stig Engström var inte med i granskningskommissionens underlag i form av ”uppslag”. Han hade ju tidigt sorterats bort som vittne på plats. Vi var förstås beroende av Palmeutredningen för tillgång till underlag men vi hade ingen som helst anledning att tro att vi undanhölls något. Vi hade för övrigt fantastiska sekreterare i kommissionen i Hans Gunnar Axberger och Petra Lundh som botaniserade i det jättelika arkivet. Däremot hade nog Palmeutredningen problem att värdera om de fick ut allt material de begärde från säkerhetspolisen.

Som alla andra hade Inga-Britt Ahlenius förväntningar på åklagarens presskonferens.

-Det var enormt upphaussade förväntning på åklagarens presskonferens. Äntligen skulle vi få en lösning. Krister Petersson har dock nu gått igenom materialet på ett professionellare sätt och det kan vara Stig Engström som är den skyldige men detta är ingalunda lett i bevis. Han kan lika gärna vara oskyldig. De hade kunnat häkta honom då på 1980-talet för att kunna föra utredningen vidare med husrannsakan etc. Men det löser inte gåtan idag.

Inga-Britt Ahlenius har många synpunkter på hur Palmeutredningens utredningsarbete bedrevs, bland annat att utredningsarbete måste löpande dokumenteras för säkra kvalitet i arbetet och för rättssäkerhet. Ahlenius pekar bland annat på hur Hans Holmér hävdade att skriftlig dokumentation kunde störa utredarna genom att binda upp tankar och få dem att fastna i processer.

Dan Hörning driver den framgångsrika podden Palmemordet som drivs med hjälp av stöd från engagerade lyssnare. Podden startades 2016 och fram till idag har det gjorts 233 avsnitt. Enligt Podindex har den över 44 000 lyssningar i veckan. I podden går Dan och hans kollega Tobias Henriksson igenom offentligt material, granskar olika spår och för samtal med personer med särskild kunskap om utredningen. Dan gör även flera andra poddar, flera om olika typer av olösta mord. Podden Palmemordet kan följas från denna länk.  

Dan Hörning hade som de flesta hoppats på mer inför åklagarens pressträff i veckan.

-Jag hade väntat mig mer än högläsning ur Tomas Petterssons bok och inser att nu att när Krister Petersson gjorde sitt uttalande tidigare i våras om att han skulle komma med ett beslut så trodde han då att han skulle ha mer att komma med nu. Han utgick förmodligen från att de tekniska undersökningar utredningsgruppen arbetade skulle ge något konkret resultat. Nu inser man att de inte hade någon annan utväg än att fullfölja.

Samtidigt kan det vara fel att vara så kritisk till Krister Petersson, menar Hörning. Det är främst media som lyft upp och haussat frågan. Petersson själv uttryckte sig själv ganska försiktigt på pressträffen. Men media har också haft en viktig roll genom att fortsätta att gräva och hitta nya fakta.

-I veckan har exempelvis Expressen avslöjat att den Stig Engströms granne och goda väb,  vapensamlaren, befann sig i city på mordkvällen.

Podden Palmemordets följare har också reagerat på åklagarens beslut.

-Majoriteten av våra lyssnare är oerhört upprörda. Det var fler som trodde på Skandiamannen 2018 än nu. I poddens omröstningar om möjlig gärningsman gick han upp till 2a plats år 2018 efter Filters reportage.

De som oroar sig för poddens framtid behöver dock inte vara oroliga.  Palmemordet kommer inte att läggas ned efter åklagarens beslut.

-Poddens trafik har ökat med 300 procent denna vecka och folk ville höra mer. Vi gör podden för lyssnarna och de vill ha kvar den. Jag ville själv verkligen se en lösning. Jag poddar om andra olösta mord för att de ska lösas och var beredd att trappa ner och podda mer om historien.

Bo Theutenberg kommer nästa vecka med sista delen av sin serie Dagbok från UD (tidigare delar recenserade här och här). Den innehåller bland annat hans uppfattning av bakgrunden till Palmemordet. Theutenberg har en bakgrund som  professor, UDs folkrättssakkunnige, ÖBs folkrättsrådgivare och major i flygvapnet och tjänstgjorde även vid försvarsstaben OP2. Även Theutenberg tillhör de som överraskades av Krister Peterssons agerande.

-Jag blev förvånad. Jag hade sagt att jag skulle publicera min bok den 15 juni och åklagaren sa att han skulle presentera sitt beslut senast den 1 juli. Sedan ändrade åklagaren sitt datum till den 10 juni. När jag la upp planerna för min bok räknade jag inte med att det skulle komma något besked från åklagaren före min bok. Jag utgår från att jag sitter inne med en del av sanningen till mordet.

Ett huvudbudskap i Theutenbergs bok är att det fanns en fungerade axel mellan statsminister Olof Palme och UDs folkrättssakkunnige. Palme växte upp i Erlanders Nato och USA vänliga atmosfär och han var när det gällde Sveriges säkerhetspolitiska relationer trogen USA in i det sista. Det fanns enligt Theutenberg ett dokument med instruktioner för Sveriges samverkan med NATO och USA från 1963 i händelse av krig med Sovjetunionen.

Anders Ydstedts är styrelseordförande för Svensk Tidskrift

* uppdaterad 20-06-18 efter kontakt med Inga-Britt Ahlenius