Ur arkivet: Värna den institutionella konkurrensen


”Hayek ser marknadsekonomin som en sökprocess där aktörer med ofullständig information ges möjlighet att pröva sina idéers bärkraft. Genom konkurrensen slås de dåliga idéerna ut och de bättre lösningarna används tills dess något ännu bättre dyker upp. Det centrala är att det är omöjligt att i förväg veta vilken lösning som är den bästa.”

”På marknaden för idéer konkurrerar också de institutionella lösningar som respektive land bidrar med. (I detta fall åsyftas främst lagar och regleringar. Naturligtvis konkurrerar även olika länders praxis och normsystem med varandra.) Det land som har en god uppsättning lagar och regleringar kommer att kunna använda detta som en konkurrensfördel och länder med sämre fungerande spelregler kommer så småningom att kunna dra lärdom och anpassa sig om de så önskar.”

Det skrev dåvarande Fria Högerstudenters Förbunds dåvarande ordförande Anders Hall i en varning för att låta harmoniseringen av Europas länder gå för långt i Svensk Tidskrift 1997. Artikeln är veckans påbjudna läsning, i synnerhet för den som råkar befinna sig i Göteborg.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.