Den Sociala pelaren: Uppgivenhet och kämparglöd


Läs mer om vår serie om den Sociala Pelaren

– Den sociala pelaren kommer att påverka Sverige negativt. Den hotar den välfungerande svenska modellen och den kan förstöra EU:s inre marknad, konstaterade Anna-Karin Hatt på det seminarium Svensk Tidskrift anordnade i samarbete med Almega i onsdags. Susanne Ydstedt rapporterar.

Så inledde Almegas VD Anna-Karin Hatt ett seminarium som Almega arrangerade tillsammans med Svensk Tidskrift den 15 november i Stockholm. Seminariet är en del i en serie artiklar om den sociala pelaren, författade av prominenta skribenter och som Svensk Tidskrift publicerat i samarbete med Almega.

Men vad är den sociala pelaren och varför är den intressant?

Sveriges regering, med stöd av Liberalerna och Vänsterpartiet, driver frågan om att inrätta en så kallad Social Pelare i EU. Detta är en uppsättning riktlinjer och rekommendationer som rör framför allt arbetsmarknadsfrågor, men även socialpolitik. I dagarna tu, den 16–17 november, skall Stefan Löfven stå värd för ett informellt toppmöte i Göteborg. Det ska undertecknas högtidliga dokument, men inga formella och bindande beslut ska fattas.

Så, är den sociala pelaren verkligen något att vara orolig över? Svaret är tyvärr ”JA” och för att gräva lite djupare i anledningarna till detta, så samlade arrangörerna en panel bestående av, Anna-Karin Hatt, Niklas Wykman, riksdagsledamot (M), Nils Karlson, VD Ratio och Magnus Larsson som är företagare med lång internationell affärserfarenhet.

Å ena sidan hör vi således att den sociala pelaren bara är en politisk deklaration och inget att vara bekymrad över. Men samtidigt betonar regeringen hur viktig pelaren är. Hur går det ihop?

-Vi tar både regeringen och kommissionen på allvar. Även olika deklarationer är farliga, för när man väl fått denna kappa på plats börjar byråkratins kvarnar att mala. Det har vi sett förut, sade Anna-Karin Hatt, som exemplifierade med att EU redan börjat arbeta med att ta fram direktiv för anställningsavtal. I värsta fall ser vi början på en ny protektionism och detta i tider av både digitalisering och globalisering när vi borde fokusera på att få den inre marknaden att fungera ännu bättre. Vi kommer därför att träget fortsätta att arbeta emot pelaren.

Vi talar för lite om de fördelar EU ger oss. Om detta var samtliga panelister eniga. Sedan vi blev medlemmar har vår svenska handel fördubblats och vår största marknad är faktiskt EU:s inre marknad. Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio, ser därför mycket stora problem med den sociala pelaren.

För det första är EU:s främsta framgång de fyra friheterna. Detta, tillsammans med institutionell konkurrens och subsidiaritetsprincipen, är vad som gör oss vinnare som medlem. Den sociala pelaren leder till en centralisering, oavsett vad EU:s ledare säger, menar Nils Karlson och pekar på att den radikalt kommer att förändra EU genom att subsidiaritetsprincipen blir högsta nivå, inte lägsta som i dag.

– Den sociala pelaren är oerhört ambitiös. Det är i princip den modell som vi hade i Sverige på 1970- och 80-talen när Sverige gick helt överstyr. Nu är man i praktiken på väg att införa detta på EU-nivå. Den kan vara det första steget mot en gemensam EU-skatt och kommer också att leda till ökad splittring inom EU, efter Brexit. Det är ett utomordentligt farligt förslag, som bör motarbetas och det är hög tid att aktörer som är skeptiska också börjar agera, sade Nils Karlson.

Vidare menade Karlson att vårt välstånd är beroende på hur EU levererar på de fyra friheterna. Därför är det så farligt med ett förslag som medför protektionism. Tyvärr tror han dock att det är mycket svårt att få stopp på denna utveckling, då man inte motat Olle i grind från början.

Märker då en företagare av denna diskussion, som dels på många sätt är abstrakt och dels förs på EU-nivå? Jodå. Magnus Larsson, verksam i IT-branschen, är rädd.

– Först och främst. Jag är mycket EU-positiv. Till exempel tycker jag att vi inte borde kalla handel på den inre marknaden för import och export. Bara en sådan sak visar att vi har en lång väg kvar att gå i vår syn på EU.

Magnus Larssons oro rör just hoten mot den inre marknaden. Den, tillsammans med de fyra friheterna, är så pass viktig för företagen och nu ser han att utvecklingen går åt fel håll. Exempelvis är det fortfarande alldeles för krångligt, vilket han illustrerade med exempel på momshantering, validering och geoblockering. Frågor som är viktiga för företag som verkar i en tid där konkurrensen är global och utvecklingen digital.

– Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och politikerna hänger inte med. Det finns fortfarande många hinder som inte åtgärdas och risken att vi som gemensam marknad inte kan stå oss i konkurrensen med Kina, USA med flera ökar ständigt. Följde kan sannolikt bli att företag i Sverige väljer att flytta till ett land utanför EU. Det förlorar alla på, då sambandet att svårare att göra affärer – sämre konkurrenskraft – färre företag, de facto är glasklart.

– Jag kan redan från start varna – jag är mycket rabiat i frågan om den sociala pelaren.

Så inledde Niklas Wykman sin strimma och den åhörare som månne hoppades på ett positivt anförande med hopp om en bättre EU-framtid med den sociala pelaren förblev ohörd.

Ett problem med att kommunicera den sociala pelaren är att frågan är teknisk och den tradition som finns inom politiken att hävda att den som inte håller med är oinformerad. Detta har bidragit till att motståndet mot pelaren kommit igång för sent, speciellt från politiskt håll.

Wykman menade också att det egentligen är mycket märkligt att fackföreningarna är positiva till den sociala pelaren, när deras fokus enkom är arbetstagaren och att de gillar den svenska modellen. Kanske, funderade han, beror det på att socialdemokratin faller ihop i land efter land inom EU och att de därför behöver en framgång? Eller att det kan vara svårt att hålla ihop Euro-zonen och att pelaren är ett led i detta?

– Den sociala pelaren kommer att medföra lägre tillväxt och noll reformer för alla. Vi hamnar återigen i en tid liksom de dåliga åren på 1970- och 80-talet. Det huvudsakliga problemet är dock att EU inte kommer att klara att möta konkurrensen från omvärlden. Vi kommer förlora i konkurrenskraft och välstånd. De sociala rättigheterna borde verkligen inte vara fokus då, utan helt enkelt ekonomisk tillväxt, sade Niklas Wykman.

Susanne Ydstedt rapporterar för Svensk Tidskrift

Mer om seminariet kan du läsa i Dagens Industri och Svenska Dagbladet.

Läs mer om vår serie om den Sociala Pelaren