Ur arkivet: Ungerns frihetskamp i historien

”Ungern följde 1848 blott en tradition, som går tillbaka ända till 1200-talet. Liksom i England adeln utfärdade Magna Charta som skydd mot en svag och perfid konung, så tvingade Ungerns magnater den olycksalige kung Andreas II att utfärda den »gyllene bulla», som skulle trygga adelns personliga frihet och yttranderätt, och jus resistendi, rätten till motstånd mot en kungamakt, som skulle kränka de nationella rättigheterna, författningen.

Det var här liksom i England endast feodalherrarna, som på sådant vis satte fasta gränser för det kungliga godtycket. Men adeln hade i Ungern så småningom kommit att omfatta sexhundratusen större och mindre jordägare, och dess motståndsrätt blev till en hela nationens angelägenhet. Den höll hårt på sin frihet, på riksdagens rättighet att fatta beslut om landets lagar, på landets självförvaltning, trots hårdaste tryck utifrån och allvarliga stridigheter i det inre.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Ungerns frihetskamp i historien”, av Ernst Benedikt från 1956. Hela texten kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.