Ur arkivet: Sveriges energiförsörjning”Riklig tillgång på energi, på bränsle och kraft, är en av grundförutsättningarna för ett industrialiserat samhälle. För alla metallurgiska och kemiska processer, för all bearbetning och för alla transporter behövs det energi i form av värme eller drivkraft.

Vårt klimat är dessutom sådant, att vi måste värma våra bostäder
och våra arbetslokaler under två tredjedelar av året, för att vi
över huvud taget skola kunna leva och verka. Hela vår materiella
välfärd är beroende av en tillräcklig tillförsel av bränsle och kraft.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Sveriges energiförsörjning” av KG Ljungdahl från 1952. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.