Ur arkivet: Svenska språket i Finland”Vårt modersmål – det svenska språket – har i dag naturligtvis samma ställning i juridisk mening som det har haft alltsedan språklagarnas tillkomst på 1920-talet. Ändå är det ofrånkomligt att vårt språk utsätts för en tilltagande diskriminering i vårt lands förvaltningsmaskineri, inom skolväsendet, i ministerierna, i de centrala ämbetsverken, i länsstyrelserna, inom affärsvärlden.

Det är fråga om en utveckling de facto, som inte i och för sig behöver innebära att gällande lagar, förordningar eller bestämmelser nonchaleras. Man kunde tala om en attitydförskjutning, om en mer och mer utpräglad likgiltighet för tvåspråkighetens praktiska, vardagliga behov av information, service – helt enkelt av god vilja.

Exempel på denna negativa – i själva verket mycket illavarslande – utveckling behöver ingen av oss söka länge efter. De finns överallt i vår närhet, på flera olika nivåer i samhället. Såsom så många gånger tidigare har konstaterats är finlandssvenskarnas egen flathet, ovillighet att kräva och hävda sin rätt en väsentlig del av denna utveckling kanske rentav den allra viktigaste. En mera militant minoritet skulle tydligen ha tagit konfrontation och konflikter i stället för undergivenhet och stilla resignation.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Svenska språket i Finland” av Henrik Cederlöf från 1978. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.