Ur arkivet: Svenska samlingen


Foto: KG Henriksson


Årets Lucia kommer kanske i ett hänseende – när framtidens dom blir färdig – att räknas som en ljusbringerska. Den 13 december bildades, efter nästan ett par veckors tidvis ovissa förhandlingar, vårt lands första parlamentariska samlingsregering i den meningen, att samtliga större partier ingingo i denna med sina ledande män.

I denna tidskrift ha redan tidigt inför det annalkande ovädret flera röster höjts till förmån för en samlingsregering. Vi vilja nu endast tillfoga, att vi finna det vara ett gott tecken på partilivets sundhet, att inrikespolitikens gamla skyttegravar utrymts och partierna såväl som deras ledare visat sig redobogna för ett direkt och personligt samarbete till avvärjande av lägets alla svårigheter.

Förvisso ha ett mera preciserat program än den offentliggjorda regeringsförklaringen lagts till grund för den tänkta allpartisamverkan. Fixerade programpunkter kunna dock ha föga värde i nuvarande ovissa tid, och mer än någonsin tillförne torde regeringen till kompass tvingas ta kort och gott tidslägets växlande krav.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Svenska samlingen” ur ”Dagens frågor” 1939. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.