Ur arkivet: Svenska Akademin – några reflektioner inför 150-årsminnet”Den anförda karakteristiken träffar otvivelaktigt ganska rätt. Det ligger i en akademis väsen, att den inte i främsta rummet kan vara en representation för det nyaste, som bryter fram, att den inte kan vara ett eko av det sista skriket. Redan sammansättningen förbjuder detta. Ett samfund, vars medlemmar behålla sin plats till döddagar, måste få ett medelålderstal vida över det åldersmått, som bildar gränsen för den stormande ungdomsyran.

Den lugna betänksamheten, sinne för kontinuiteten och pietet för traditionen höra mera hemma i en sådan församling än moderna för dagen och den explosiva självhävdelsen. Den »akademiska» prägeln blir sig i viss mån alltid lik. För icke länge sedan kunde man iakttaga, hurusom även en gammal rabulist, som i ungdomen vägrade föra orden »konungen och fäderneslandet» på sina läppar, såsom direktör i Svenska akademien uttryckte sig i artiga rojalistiska allokutioner och rörde sig i sirliga gamla former”

Veckans rekommendation ur arkivet är ”Svenska Akademin – några reflektioner inför 150-årsminnet” av lektor Gustaf Jacobson från 1936. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.