Ur arkivet: Socialismen är död!”Men precis som 1900-talet går socialismen nu mot sitt slut. I dag lever socialismen ingenstans som politisk inspirationskälla och förebild, som den tidigare gjort. Detta beror inte på att dess drömsamhälle varit svårt eller omöjligt att uppnå. Nej, det står alltmer klart att orsaken i stället återfinns i de socialistiska idéerna som sådana. Det socialistiska idealsamhället är helt enkelt inget drömsamhälle, just därför att själva idealen är felaktiga och bygger på helt förkastliga förutsättningar.”

”Kollektivismen är den första socialistiska grundtanken. Av all socialism betraktas och bedöms människan utifrån hennes tillhörighet i en grupp, ett kollektiv. Det kan handla om ”arbetarklassen” (hos kommunismen), ”den ariska rasen” (hos den nationella socialismen) eller ”de svaga grupperna” (hos socialdemokratin av svensk folkhemsmodell). Alldeles oavsett vilket som avses, är det just kollektivet som anses agera och driva på utvecklingen. Den enskilde individen, hennes handlingar, moral, intressen och rättigheter är helt underkastade kollektivets intressen och rättigheter, vilka naturligtvis ytterst definieras och uttolkas av den upplysta elit som står i spetsen för socialismen, nämligen politikerna.”

”Efter en genomgång av de socialistiska grundtankarna framträder bilden av en ideologi som till sitt väsen och sina förutsättningar är allt annat än god, frihetlig och moralisk. Trots det har socialistiska politiker och partier under hela 1900-talet lyckats framstå i bättre dager än idébakgrunden berättigat till och kunnat upprätthålla skenet av att åtminstone ha goda syften och avsikter. Mycket kan detta tillskrivas en skicklig propaganda, och ett tidvis starkt stöd bland politiskt blåögda intellektuella världen över. Men vid 1980-talets slut gäller inte detta längre. Något tycks helt plötsligt ha hänt. Vår tids största politiska illusion – socialismen – verkar ha förlorat den förföriska klang som dess paroller tidigare haft för många.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Socialismen är död!” av Thomas Idergard från 1990. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.