Nytt i arkivet!Tack vare en generös donation har Svensk Tidskrift kunnat komplettera och utöka sitt arkiv – men årgång ett gäckar oss fortfarande.

Tack vare en mycket generös donation från Elisabeth och Gunnar Ek i form av både inbundna äldre årgångar och lösnummer har Svensk Tidskrift kunnat komplettera och utöka arkivet på redaktionen i Malmö. Det är en ynnest att få vara verksam i en tidskrift med så rik historia som vår, och med så engagerade och generösa läsare. Även om hela vårt arkiv finns digitaliserat och fritt tillgängligt på vår hemsida så är det en speciell känsla att i vackert typsatta och inbundna volymer kunna följa över hundra år av borgerlig idédebatt.

Dock är vårt arkiv ännu inte helt komplett. Årgång ett, från 1911, gäckar oss ännu. Skulle du äga ett exemplar skulle vi bli mycket glada om du ville höra av dig. Även inbundna årgångar från 1991 och 1992 skulle vi vara mycket glada om vi kunde få tag på.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift