Ur arkivet: ”Skingra biståndsindustrins dimridåer och tillsätt kriskommission”

”Vi vet alltså inte om biståndet gör mer nytta än skada. Och biståndsetablissemanget gör allt som står i dess makt för att förhindra att detta faktum får spridning. Och det är ingen liten makt. För Sida och de enskilda biståndsorganisationerna lägger varje år 180 miljoner kronor på inhemsk opinionsbildning om bistånd och globala utvecklingsfrågor.

Regeringen vet naturligtvis om allt det här. Men biståndsindustrin är en mäktig kraft att utmana. I ett förslag till ny reglering av biståndets informationsarbete i Sverige skriver regeringen lite försynt att det är synd att allmänheten har fått en allt för negativ syn på den globala utvecklingen, medan industrins fräcka lögner om frånvaron av någon som helst måluppfyllelse i kärnverksamheten förbises.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Skingra biståndsindustrins dimridåer och tillsätt kriskommission” av Fredrik Segerfeldt från 2009. Hela texten kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.