Ur arkivet: Skarpt läge

”Det tog mig åratal att inse att grunden till de ur näringslivsperspektiv ofta absurda politiska förslag som presenteras i allmänhet inte har sin rot i illvilja, utan i en hos de folkvalda fundamental okunskap om företagandets mest rudimentära villkor.

Jag utmanar aktivt och löpande (dock ingaledes populärt) det offentligas försök att göra intrång i det kommersiella rummet, genom att vokalt företräda en subtraktiv linje: det är inte frågan om vad staten ska göra för näringslivet, utan om vad staten ska avhålla sig från att göra.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Skarpt läge” av Henrik Jönsson från 2017. Hela texten kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.