Ur arkivet: Reflexioner vid tronskiftet”I juni 1973 antogs såsom vilande ett förslag till ny regeringsform som, såvitt gäller monarkin, är en internationell kuriositet och en saklig orimlighet. Det innebär en politikerkårens förhävelse utan måtta, ett maktbegåvningarnas inacceptabla övergrepp mot sin gisslan – ett övergrepp som begåtts just i det ”folks” namn, som säkerligen skulle reagera om det vore möjligt att vända dess intresse till saken och klargöra dennas innebörd.”

”Svensk författningssamling är inte någon särskilt spridd lektyr, och det är kanske inte så många som märker, när våra lagar börjar undertecknas ”Olof Palme” eller ”Torbjörn Fälldin” i stället för ”Carl Gustaf”. Inte desto mindre är de båda förstnämnda signaturerna utmaningar – segrarnas fot på de besegrades nacke, de 50,01 procentens triumf över de 49,99.

Det är väl känt, att dessa dårskaper härrör från socialdemokratin, vars dästa övermod efter fyrtio års regerande börjat bli en plåga för dem som tvingas se framfarten på närmare håll. Förslaget har skrämts
genom mot borgerligt motstånd med hotet om republik som utpressningsmedel – ett hot som makthavarna knappast skulle ha vågat försöka förverkliga.

Det vore kortsynt och dåraktigt om den demokratiska oppositionen skulle göra frågan om kungens ställning till slagträ och utnyttja de rojalistiska stämningar, som tronskiftet sannolikt förstärkt, till , några omfattande initiativ. Socialdemokratins agerande i regeringsfrågan efter valet 1
borde emellertid rimligtvis ha till konsekvens att de borgerliga partierna omprövar sin ställning i grundlagsfrågan redan därför t att en översyn av de regler, som uttrycker de parlamentariska principerna, torde ansses nödvändiga. Även frågan om fri- och rättigheter borde omprövas, sedan regeringspartiet dröjt med att tillsätta den utredning, som riksdagen i sin beskedlighet begärde i juni 1973.

Det minsta oppositionen kan göra på denna punkt bordt rimligtvis vara att avvakta utredningens förslag innan man godkänner det vilande författningsförslaget i en andra läsning.

Kommer sålunda av andra skäl en översyn av grundlagsfrågan till stånd, borde politikerna i alla demokratiska partier kunna enas om en justering av de mest anmärkningsvärda reglerna i fråga om kungens ställning.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Reflexioner vid tronskiftet” av Stig Strömholm från 1973. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.