Ur arkivet: Om den nya oppositionen”Om den nya oppositionen, som är både nöj- och sorgesam att betrakta. Nöjsamt är det att se hur socialdemokratin nu får kämpa under de hårdare villkor, som under så många år varit de borgerliga partiernas lott.”

”Socialdemokratin må sammankalla hur många presskonferenser som helst i Riksdagshuset eller runt om i landet – och Radio och TV ställer naturligtvis tjänstvilligt upp – men Olof Palmes, Ingemund Bengtssons, Rune Johanssons och Ingvar Carlssons ord väger ändå inte lika tungt och väcker inte samma intresse som vad statsråden Bohman, Mundebo, Åsling och Mogård har att säga.”

”Med hjälp av ett tiotal, erfarna avsuttna statssekreterare framlägger socialdemokraterna en ambitiös skuggbudget, och den möts med ett förstrött intresse från journalisterna och en gäspning av den svenska allmänheten.”

”Sorgesamt är det däremot att socialdemokratin tycks ha län så litet av det tredje och avgörande valnederlaget hösten l976. Full fart framåt i gamla hjulspår tycks vara den generalorder som utgått från Olof Palmes kansli.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Om den nya oppositionen” av Margaretha af Ugglas från 1977. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.