Rätt analys och rätt svar, (M)Den moderata eftervalsanalysen gör en välkommen öppenhjärtlig analys av vad som ledde fram till valresultatet och vad som behöver göras nu. Den liberalkonservativa identiteten ska förstärkas, partiet ska bejaka sin högerposition och bli ett borgerligt parti att lita på.

En randanmärkning kan möjligen göras till enkätundersökningar i eftervalsanalysen. Den moderata eftervalsanalysgruppen ställer en fråga till väljarna om hur de själva betecknar sig. 42 procent av moderaternas sympatisörer uppger sig vara ”liberala” och 40 procent ”konservativa”. Någon möjlighet att välja ”liberalkonservativ” eller att välja både liberal och konservativ för att fånga upp liberalkonservatismen i moderaterna gavs ej. Konstigt.

Valalternativen i undersökningen var Liberal, Socialdemokrat, Konservativ, Socialist, Nationalist, Feminist, Grön och Ej svar. Att notera är att eftervalsanalysgruppen fångat upp den grupp som Friedrich August Von Hayek tillägnar boken Vägen till träldom – ”Till socialister i alla partier”. I moderaterna är denna grupp tydligen 3 procent.

Med detta sagt ska det bli spännande att följa arbetet med ett nytt idéprogram. Det finns en god marknad för ett borgerligt parti att lita på där viktiga positioner tas fram i programarbete och inte via DN debatt.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift