Ur arkivet: Om den heliga arbetarrörelsen”LO och socialdemokratin fick under Rörelsens långa maktinnehav en förunderlig makt över medborgarnas själar. Vi fick en helgonförklarad arbetarrörelse, ofelbar och upphöjd över varje ifrågasättande. Den bilden fanns – och finns – inte bara inom rörelsen. Det är därför den skrämmande dubbelmoralen hos Sten Andersson, Olof Palme, Gunnar Nilsson med flera till en del faktiskt kan vara ärligt menad.”

”Ty för Rörelsens överstepräster är varje argument förlåtligt enär ändamålen helgar medlen. Palmes tarvligheter har alltid uttalats med en röst som inte darrar
för ett ögonblick. I ena ögonblicket är landets företagare ”hatets och illviljans kolportörer” och i nästa ögonblick hyllas mördarregimen i Iran för sin ömsinta demokratisering av landet. Den som säger sådant måste väl rimligtvis tro på sina egna ord.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är Janerik Larssons ”Om den heliga arbetarrörelsen” från 1982. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.