Ur arkivet: Ödesår

”Lie påstår att Marshall och Unrlen i oktober 1948 hade diskuterat den svenska neutralitetspolitiken. Marshall skulle då ha påmint bl a om Förenta Staternas tidigare isolationspolitik och frågat Unden hur världen skulle ha sett ut, om presidenterna Wilson och Roosevelt hade vidhållit denna politik. Visst skulle det ha varit en tragedi, hade Unden svarat – men Förenta Staterna var en stormakt och kunde inte jämföras med ett litet neutralt land. Varvid Marshall genmälde att det förhållandet borde ha gjort det lättare från säkerhetspolitisk egoistisk synpunkt att hålla sig neutralt. Men – frågade han – vilken trygghet skulle neutraliteten ge små stater som Danmark och Norge, när Europa stod inför en stark polisstat, som bara kunde hejdas genom samlat målmedvetet uppträdande från demokratiernas sida?

Marshall skulle vidare ha sagt sig länge ha trott att Europas ekonomiska återuppbyggnad skulle lösa säkerhetsproblemen. Nu förstod han emellertid att också militära maktmedel måste till. Undens slutliga svar hade varit att svensk neutralitet var hans problem. Hans uppgift var att bevara svensk neutralitet. ”Det og det alene.” Han var inte – skriver Lie – ”som den svenske noytralitetens Olof Palme opptatt av å frelse verdensfreden”. Unden var ”professoren som satt fastnaglet i sin tro på densvenske noytralitetspolitikken”.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Ödesår” av Gösta Bohman från 1986. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.