Ur arkivet: När Socialdemokraterna 1914 gjorde sitt vägval

”1914 är den stora vändpunkten i det socialdemokratiska partiets historia. I yttre avseende betecknar detta år ett definitivt genombrott för partiet. De yttre framgångarna för partiet måste leda till oklarhetens upphörande inom partiet. Partikrisen blev akut. Partiledningen genomdrev sin reformistiska linje. Därmed förlorade partiets vänsterriktning fotfästet. På kongressen segrade partiledningen. Men det knakade i partibyggnaden. Kongressen gav endast ett halvt erkännande åt reformismen. Kongressombuden var förvirrade. Men kongressen, vars auktoritet förut varit oomtvistad, var icke längre ledande. Från och med nu behärskar partiledningen kongressen och formar partiets politik.”

”Ännu i början av 1914 förklarades inom den socialdemokratiska partistyrelsen, att partienigheten var det väsentligaste, som framför allt borde bevaras. Ett manifest mot den borgerliga ”rustningshetsen”, som utsändes i slutet av januari, hade framförallt förordats inom partistyrelsen för att skapa enighet inom partiet; både den försvarsvänliga och den försvarsnegativa riktningen inom partiet kunde rymmas inom manifestets ram.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”När Socialdemokraterna 1914 gjorde sitt vägval” av Arne Hellden från 1948. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.