Ur arkivet: När klarar vi ubåtshotet?

”1982 fick kränkningarna likaså en kulmen, Hårsfjärdenincidenten. Efter ett omfattande arbete under och efter denna månadslånga incident kunde det fastslås att kränkningarna utförts av Sovjetunionen. Inför en häpen värld kunde det klarläggas att flera olika typer av miniubåtar deltagit i denna operation på stor bredd, stödda av större s k moderubåtar.

De följande årens incidenter klarlade bilden ytterligare. I några av de större kunde närvaron av främmande dykare konstateras. Samtidigt ökade kunskapen om speciella sabotageförband i vår omvärld, de må sedan kallas SPITSNAZ eller annat. Och en sammankoppling av sådana förbands verksamhet med undervattenskränkningarna ligger mycket nära de tankegångar, som framfördes av parlamentariska ubåtsskyddskommissionen, tillsatt för att utreda Hårsfjärdenincidenten, i dess rapport april 1983.

Ubåtskränkningarna har ingalunda upphört. Det framgår med stor tydlighet av Överbefälhavarens senaste kvartalsrapport, som omfattar ubåtsskyddsverksamheten under sommaren 1986. I den öppna delen, publicerad 21 oktober, konstaterar ÖB bl a: ’Ett femtontal rapporter har befunnits vara tydliga tecken på att främmande undervattensverksamhet förekommit. Nationaliteten har inte kunnat bestämmas’

Allvaret i att kränkningarna fortsätter har kraftigt understrukits av vår politiska och militära ledning. Vi står inför en serie händelser, som i aggressivitet och hänsynslöshet är unika i fredstid. Vi står inför en ny teknik och taktik som – om den inte bemöts resolut – kan få ett förödande resultat i en kris- eller krigssituation.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”När klarar vi Ubåtshotet?”, av Amiral Per Rudberg från 1986. Hela texten kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.