Ur arkivet: Moderaternas väg”Moderaterna har en oskattbar tillgång i att se sig som både ett konservativt och liberalt parti. Begreppen frihet och ansvar hänger oupplösligt samman. Den konservativa tanken om en stark, effektiv och oväldig statsmakt går utmärkt att förena med den liberala uppfattningen att denna statsmakt skall vara begränsad i sitt omfång.”

”Många av de traditionella värden som omfattas av de flesta svenskar har en naturlig förankring i moderat politik. Dessa värden, som anknyter till ordet ansvar, kommer särskilt väl till uttryck i partiets skolpolitik, i synen på försvaret, rättstryggheten, de sociala frågorna och ägandefrågorna. Dessa, traditionellt moderata frågor, har hamnat alltför mycket i skymundan. De måste nu lyftas fram. De måste lyftas fram för att de är viktiga för svensk samhällsutveckling och därför att väljarna klarare skall se skillnaden mellan moderat och folkpartistisk politik.”

”Skattesänkningar och valfrihet i vård och omsorg kan bli en realitet för medborgare. Utgångsläget är således gott. Möjligheterna finns för en moderat renässans under denna valperiod. Den behövs för att bryta socialdemokratins centralistiska och alternativlösa grepp om samhällsutvecklingen.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ledaren ”Moderaternas väg” från 1985. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.